Tallinna Perekonnaseisuameti palgaandmed

Vastavalt Avaliku teenistuse seaduse § 65 avalikustatakse 2015. aastast alates palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Ametnike põhipalgad 2014

Tallinna Perekonnaseisuameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2016 on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 16.12.2015 korralduse number 1857-k „Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega“ lisaga 10.

 

 

Viimati muudetud: 24.08.2016