Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ametnike põhipalgad seisuga 01.04.2014

Struktuuriüksus Ametikoht Eesnimi Perekonna-nimi Ametniku koormus   ameti-kohal Põhipalk
  Ameti   juhataja Vahur Keldrima 1 2480,00
Arendus- ja haldusosakond Ameti   juhataja asetäitja-osakonna juhataja Raivo Allev 1 1955,00
  Peaspetsialist Krista Tammsaar 1 1265,00
Tervishoiuosakond Osakonna   juhataja Ene Tomberg 1 1955,00
Hoolekandeosakond Osakonna   juhataja Uku Torjus 1 1820,00
  Peaspetsialist Tarmo Kurves 1 1540,00
  Peaspetsialist Marina Runno 1 1265,00
  Peaspetsialist Andrus Toompuu 1 1265,00
  Peaspetsialist Maarja Seppel 1 1265,00
  Peaspetsialist Ljudmilla Leius 1 1265,00
  Peaspetsialist Sole-Riin Sepp 1 1125,00
Viimati muudetud: 30.04.2014