Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koosseisunimestik

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 17. detsembrist 2014 on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 17. detsembri 2014 korralduse nr 1934-k "Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos teenistuskohtade palgaastmetega" lisaga 11.

 

Viimati muudetud: 22.01.2015