Tallinna abipaketi teavitus- ja kujundustööde tellimine

Vastused riigihanke „Tallinna abipaketi teavitus- ja kujundustööde tellimine“ (viitenumber 117548) huvitatud isikute 12., 15. ja 16. märtsil 2010 esitatud küsimustele.  

Vastused riigihanke „Tallinna abipaketi teavitus- ja kujundustööde tellimine“ huvitatud isikute poolt 17., 18.  ja 19. märtsil 2010 esitatud küsimustele.

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Hankekuulutus

Hankekuulutuse avaldamise kuupäev

8. märts 2010

Riigihanke nimetus

"Tallinna kevadkampaania reklaam Rootsi interneti-portaalides 2010"

Riigihanke lühiiseloomustus

Lihtmenetlusega riigihanke esemeks on on reklaami vahendamine, avaldamiseks Rootsi internetiportaalides sihtkohakampaania läbiviimiseks perioodil 22.-28. märts 2010 ning reklaami monitooringu teostamine lisas 1 toodud lähteülesande alusel..

Pakkumuste esitamise tähtaeg:

15. märts 2010 kell 10:00.

Hankelepingu kestvus: 1 kuu

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Majanduslikult soodsaim pakkumus.

Hindamisel võetakse arvesse pakkumuse maksumust.

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

15. märts 2010 kell 10:00

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed.

1. Juriidilise isiku nimi

2. Registrikood

3. Kontaktisiku kontaktandmed

4. E-post, aadress või faks, kuhu Hankija riigihanke kutse saadab

Vastutav isik, kellele osalemistaotlus esitada

 

Maret Põldveer

Turundusbüroo peaspetsialist

Maret.poldveer@tallinnlv.ee

640 4386

Vastused lihtmenetlusega riigihanke „Tallinna kevadkampaania reklaam Rootsi interneti-portaalides 2010" huvitatud isikute poolt 11.03.2010 esitatud küsimustele

Viimati muudetud: 17.06.2010