Tallinna elanike arv

 Tallinna elanike arv 1. aprilli seisuga on 441 101.

 RR_elanike_arvud010419.jpg

 Pärast Rahvastikuregistri seaduse §110 rakendamist 02.01.2019 oli Tallinna elanike arv 438855.

 2018. aasta, 2017. aasta, 2016. aasta, 2015. aasta2014 aasta, 2013. aasta, 2012. aasta, 2011. aasta, 2010 aasta, 2009. aasta, 2008. aasta, 2007. aasta, 2006. aasta, 2005. aasta, 2004. aasta, 2003. aasta

Elukoha registreerimine

Viimati muudetud: 01.04.2019