Tallinna hoolekande arendusseminar 2015

1) Tulevikuprognoos Tallinna hoolekandele (demograafiline olukord, rahvastikuränne), Rivo Noorkõiv, Geomedia

2) Töökoormusega seotud problemaatika kahe linnaosa näitel: Põhja-TallinnNõmme; ülevaated teevad Mart-Peeter Erss ja Viire Saar

3) Areneva organisatsiooni personalipoliitikast Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse näitel Kersti Põldemaa

4) Tallinna välisprojektides osalemise reglemendi tutvustus, ajurünnak ESF võimaluste kasutamiseks) Projektikava ja eelarve vorm Aire Johanson

 

Viimati muudetud: 13.05.2015