Tallinna linna osalusega mittetulundusühingud

Seisuga 01.01.2019

Mittetulundusühing Helsinki-Tallinn Euregio                   
(Juhatus koosneb vähemalt 5, kuid mitte enam kui 9 liikmest)

Liikmed: Tallinna linn, Helsingi linn, Uudenmaan Liitto, Eesti Vabariik ja Harjumaa Omavalitsuste Liit                   

Mittetulundusühingu juhatuse liikmed ja e-mail, juhatuse esimees

Toomas Sepp

Tallinna linnasekretär

Toomas.Sepp@tallinnlv.ee  

Andre Sepp

Raasiku Vallavalitsuse liige

 

 

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus                 

Juhatuses on kuus kuni üheksa liiget, nende hulgast Tallinna linna esindajaid kaks.

Mittetulundusühingu juhatuse liikmed ja e-mail, juhatuse esimees

Enno Tamm

Tallinna linna esindaja

 

Andres Harjo

Tallinna linna esindaja

Tallinna Transpordiameti juhataja

andres.harjo@tallinnlv.ee

Andrus Umboja

Vladimir Arhipov

Ago Kokser

Herkki Olo

Einar Vallbaum

Mika Männik

Mikk Lõhmus

 

Harjumaa Omavalitsuste Liit

(Juhatus koosneb kolmest kuni viiest liikmest, sh liidu esimees, aseesimees, Tallinna linna esindaja juhul kui teda pole valitud liidu (juhatuse) esimeheks või aseesimeheks)

Mittetulundusühingu eesmärk: kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine ja demokraatliku otsustamisprotsessi laiendamine, ühistegevuse kaudu maakonna ühtlase ja jätkusuutliku arengu toetamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine.

Mittetulundusühingu juhatuse liikmed ja e-mail, juhatuse esimees

Andre Sepp

Raasiku vald

Helle Lootsmann

Loksa Linnavolikogu liige

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees

Mart Võrklaev

Rae vald

Andres Laisk

Saue vald

  

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus      

(Juhatus on 3 kuni 5-liikmeline, kelle valib üldkoosolek )

Mittetulundusühingu põhitegevusala: luua Eesti avatud noortekeskuste võrgustik ja toetada liikmete tegevust. Noortekeskuste koostöö koordineerimine ja infovahetuse korraldamine.

Liikmed: kokku 61 Eestis asuvat noortekeskust, -klubi, -maja, vabaajakeskust, noorteühenduste liitu

Mittetulundusühingu juhatuse liikmed ja e-mail, juhatuse esimees

Merlis Pajustik

 

 

Kerli Kõiv

 

 

Annely Reile

 

 

Marek Mekk

 

 

Margit Udam

   

 

Mittetulundusühing Eesti Konverentsibüroo                   

(Juhatuses on 3-11 liiget, kelle määrab üldkoosolek)

Mittetulundusühingu eesmärk:  suurendada Eestis toimuvate rahvusvaheliste konverentside arvu. MTÜ tegevusega soovitakse luua keskkond, mis aitaks kaasa uute, aktiivselt kasutatavate konverentsikeskuste tekkimisele Eestis.

Liikmed:           Tallinna linn, Tartu linn, Pärnu linn ning kokku 25 hotelli, konverentsikeskust,

konverentside korraldamise firmat, -keskust ja transpordifirmat Tallinnast, Tartust ning Pärnust

Mittetulundusühingu juhatuse liikmed ja e-mail, juhatuse esimees

Evelin Tsirk

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja

Evelin.Tsirk@tallinnlv.ee

Feliks Mägus

Nordic Hotel Forum

 

Helen Kalberg

Tartu Linnavalitsuse esindaja

 

Malle Pottsepp

Estravel

 

Aivar Sirelpuu

Nordea Kontserdimaja esindaja

 

Külli Karing

Via Hansa DMC & PCO esindaja   

Girli Nurk

Radisson Blu Sky Hotel  

Ave Pill

Estonia Resort Hotel & Spa  

 

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Juhatuses on 13 liiget, juhatuse volituste tähtaeg on valimistest kuni üldkoosoleku uue koosseisu esimese koosolekuni. Tallinna linn nimetab ühe juhatuse liikme Linnade Liidu volikogus Tallinna linna esindavate liikmete hulgast.

Mittetulundusühingu eesmärk: liikmete ühishuvide esindamine ja kaitsmine lähtudes põhiseadusest, seadustest ja Euroopa kohaliku omavalitsuse hartast; omavalitsusliku haldussüsteemi arengule kaasaaitamine demokraatia ja võimu detsentraliseerimise põhimõtete alusel, lähtudes kodanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades kohalike omavalitsuste erisusi.

Mittetulundusühingu juhatuse liikmed ja e-mail, juhatuse esimees

Taavi Aas

Tallinna linnapea

Taavi.Aas@tallinnlv.ee

Mihkel Juhkami

Rakvere Linnavolikogu esimees

 

Pipi-Liis Siemann

Türi vallavanem

Georg Pelisaar

Põlva vallavanem

 

Tarmo Tammiste

Narva linnapea

 

Urmas Klaas

Tartu linnapea

Anti Allas Võru linnapea
Anneli Ott Võru Linnavolikogu liige
Kurmet Müürsepp  Antsla abivallavanem

Margus Lepik

Valga vallavanem

 

Mart Võrklaev

Rae vallavanem

Priit Lomp

Kastre vallavanem

Siim Suursild Pärnu abilinnapea

 

Mittetulundusühing Keskkonnateenused

(Juhatusel on 3-5  liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt 4 aastaks.)

Mittetulundusühingu eesmärk: suurendada jäätmete liigiti kogumist ja taaskasutusse võtmist, arendada jäätmemajandust, jäätmenõustamist ja keskkonnaharidust ning MTÜ liikmete omavahelist koostööd lähtuvalt keskkonnakaitse ja säästva arengu põhimõtetest, samuti aidata kaasa ümbritseva looduskeskkonna hoidmisele ja säilitamisele.

Liikmeteks on Tallinna linn ja Loksa linn.

Mittetulundusühingu juhatuse liikmed ja e-mail, juhatuse esimees

Kristel Kivijärv

Tallinna Keskkonnaameti jurist

Kristel.Kivijarv@tallinnlv.ee

Helle Lootsmann

Loksa Linnavolikogu liige

 

Kristjan Mark

Tallinna Jäätmekeskuse juhataja 

 

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium

(juhatus on vähemalt 3-liikmeline, kelle valib üldkoosolek)

Mittetulundusühingu eesmärk: raamatukogude avalike huvide ühine teostamine.

Mittetulundusühingu juhatuse liikmed ja e-mail, juhatuse esimees

Andres Kollist

Tallinna Linnavolikogu liige, Tallinna Ülikooli
Akadeemilise Raamatukogu direktor

Andres.Kollist@tallinnlv.ee

Asko Tamme

Tartu Linnaraamatukogu esindaja

 

Janne Andresoo

Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

 

Liisi Lembinen

Tartu Ülikooli Raamatukogu arendusdirektor

 

Merike Kiipus

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiiviraamatukogu juhataja

 

 

 

Viimati muudetud: 01.02.2019