16.10.2019

Tallinna projekti- ja tegevustoetuste registri uus iseteeninduskeskkond

Iseteeninduskeskkond on saanud uue kujunduse, milles on kasutatud linna visuaalse identiteedi stiilielemente. Muutunud on volituste taotlemine ning eelarve ja kuluaruande sisestamine.

MITTETULUNDUSTEGEVUSE TOETUSE TAOTLUSE ESITAMINE

Spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuste taotluste esitamise tähtajad:

Rahvusvaheliste spordiprojektide toetuste taotlused esitatakse 1. detsembriks järgneva aasta kohta.
Komisjon toimub jaanuarikuu jooksul.

Liikumisharrastuste sarja „Tallinn liigub“  projektide toetuste taotlused esitatakse 15. jaanuariks jooksva aasta kohta.
Komisjon toimub veebruarikuu jooksul.

Tallinna meistrivõistluste läbiviimiseks võtab amet taotluseid vastu kaks korda aastas: 15. detsembriks järgmise aasta I poolaasta võistluste korraldamiseks ja 15. juuniks jooksva aasta II poolaasta võistluste korraldamiseks.
Komisjonid toimuvad vastavalt jaanuaris ja juulis.

Kohalike spordiprojektide taotluseid võetakse vastu neli korda aastas: esimene vastuvõtu tähtaeg on 31. detsember, järgmised tähtajad on 31. märts, 30. juuni ning 30. september. 
Komisjon toimub vastavalt jaanuaris, aprillis, juulis ja oktoobris.

 

Mittetulundustegevuse jagatud toetused http://mittetulundustoetused.tallinn.ee

Lisaküsimuste korral palume pöörduda spordiosakonna vanemspetsialist Regina Aava poole e-post Regina.Aava@tallinnlv.ee, telefon 6404694 või süsteemi administraatori Ülle Kert poole e-post ylle.kert@tallinnlv.ee, telefon 6404195. 

Rohkem infot ameti kodulehelt Spordi toetamine

Uudise rubriigid: