Tallinna siseturismi turunduskampaania 2012

Ideekonkurss "Tallinna siseturismi turunduskampaania"

Tallinna Ettevõtlusameti ideekonkursi auhinnatud ideekavandite märgusõnad on järgmised:

I auhind: ideekavand märgusõnaga „Turist“;

II auhind ideekavand märgusõnaga „Tallinn kutsub“;

III auhind ideekavand märgusõnaga „Mäng“.

Ideekavandite märgusõnadele vastavate ümbrikute avamine ja autorite avalikustamine toimub avalikul koosolekul 9. märtsil 2012 kell 9.00 Tallinna Ettevõtlusametis, Vabaduse väljak 7, V korrus (nõupidamiste ruum). Auhinnatud ideekavandite autoritega võetakse ühendust autorilepingute sõlmimiseks.

Ideekavandite avamise protokoll

Ideekavandite hindamise lõpp-protokoll

 

Ideekonkursi kutse avaldamise kuupäev riiklikus riigihangete registris

9. veebruar 2012

Ideekonkursi nimetus

Ideekonkurss „Tallinna siseturismi turunduskampaania“

Ideekonkursi lühiiseloomustus

 

Ideekonkursi eesmärgiks on  leida parim ideelahendus, mille abil viia läbi siseturismi turunduskampaania, mille eesmärgid on:

  • tõsta Eesti elanikele teadlikkust Tallinnas toimuvatest sündmustest, linna vaatamisväärsustest ja atraktsioonidest ning Tallinna Linnapiletist (www.tallinncard.ee);
  • tõsta Tallinnas toimuvate sündmuste ning linna vaatamisväärsuste ja atraktsioonide külastatavust ning Tallinna Linnapileti kasutajate arvu Eesti elanike poolt.

Ideekavandite hindamise kriteeriumid

Ideekavandite hindamise kriteeriumid 100 punkti skaalal on järgmised:

  1. kampaania kirjeldus, aeg, sihtgrupid, sõnumid, visuaali visand – 40 väärtuspunkti;
  2. kampaania tegevused ja turundusvahendid – 25 väärtuspunkti;
  3. turunduskanalid – 25 väärtuspunkti;
  4. kampaania tulemuslikkuse mõõtmine – 10 väärtuspunkti.

Ideekonkursi hankedokumentide väljastamine

Ideekonkursi hankedokumente väljastatakse paberkandjal allkirja vastu kuni 29.02.2012 tööpäevadel kell 9:00-16:00 Tallinna Ettevõtlusametis, aadressil Vabaduse väljak 7, VII korruse sekretariaadis.

Ideekavandite esitamise tähtaeg

Ideekavandi esitamise viimane tähtaeg on 01.03.2012 kell 16:00. Ideekavand tuleb esitada Tallinna Ettevõtlusameti (asukohaga Vabaduse väljak 7, VII korrus) sekretariaadi lauda tööpäevadel kell 9:00-16:00, 16. juunil 2011 kuni 11:00 või edastada tähitult posti teel ning see peab olema laekunud hankijale ideekavandi esitamise tähtajaks aadressil Tallinna Ettevõtlusamet, Vabaduse väljak 7, VII korrus, 15199 Tallinn. Hankija ei vastuta postiteenuse toimimise eest.

Ideekonkursi auhinnad

I auhind (ideekonkursi võitja)               800 eurot;
II auhind                                            600 eurot;
III auhind                                           200 eurot.
Žüriil on õigus lihthäälteenamusega otsuse põhjal jätta osaliselt auhinnad välja andmata ja/või auhindade summasid ümber jagada ja/või selle arvelt eriauhindu määrata. Auhinna summad makstakse välja peale autorilepingute sõlmimist. Auhinna summad maksustatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Viimati muudetud: 05.06.2012