Tallinna talvekampaania reklaam Venemaa Interneti-portaalides 2011

Teade riigihangete seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud hankelepingu (lihtsustatud korras tellitav teenus) sõlmimise kohta. 

HANKEKUULUTUS

Tallinna talvekampaania reklaam Venemaa Interneti-portaalides 2011

Andmed mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Hankekuulutus

Hankekuulutuse avaldamise kuupäev

01.09.2011

Hankekuulutuse nimetus

Tallinna talvekampaania reklaam Venemaa Interneti-portaalides 2011

Hanke lühiiseloomustus

Riigihanke esemeks on teenuse tellimine Tallinna talvekampaania reklaami avaldamiseks Venemaa Interneti-portaalides 2011. aastal ajavahemikus 17. oktoober kuni 13. november.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

Hankekuulutuse avaldamisest

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

14. september 2011

Pakkumise esitamise tähtpäev

15. september 2011 kell 10.00

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed.

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma (e-post, aadress, faks)

Isik, kellele osalemistaotlus esitada

 

Kirsti Eerik, e-mail: kirsti.eerik@tallinnlv.ee, tel 640 4411

Vastus 8.09.2011 pakkuja poolt esitatud küsimustele

Vastus 14.09.2011 pakkuja poolt esitatud küsimusele

Viimati muudetud: 19.09.2011