Tallinna ühistranspordi sõidupiletite trükkimine

 

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

23.02.2010

Riigihanke nimetus

Tallinna ühistranspordi sõidupiletite trükkimine

Riigihanke lühiiseloomustus

Ühistranspordi sõidupiletite trükkimine,

lepinguperiood 29.05.2010 kuni 31.01.2011

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

23.02.2010

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

01.03.2010

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma, e-post, aadress, faks

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Vanemspetsialist Jüri Miglai, tel 6833612,

e-post: jyri.miglai@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 23.02.2010