Tasuline parkimine

Tallinna avalik tasuline valveta parkimisala jaguneb järgnevateks  tsoonideks: kesklinn, südalinn, vanalinn ning Pirita. Parkimistsoonid on kujutatud allpool toodud skeemidel, samuti Tallinna veebikaardil.

parkimistsoonid õige.png

aluskaart_yldine_04012017_Parkimitsoonid4 -Pirita_1000.png


Klõpsa kaardil suuremalt vaatamiseks

Oluline informatsioon seoses tasulise parkimisega Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal.

Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kui parkijad ei tasu riigipühade ajal kesklinnas sõiduki parkimisel parkimistasu. Parkimistasu maksmata jätmisel riigipühade ajal järgneb vältimatult viivistasu otsuse koostamine.

Seoses eeltooduga peame vajalikuks selgitada järgmist. Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 30 „Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“ (edaspidi määrus) § 8 lg 1 p 1 järgi on mootorsõiduki ja selle haagise tasulise parkimise aeg kesklinna tsoonis esmaspäevast reedeni kell 07:00-19:00, laupäeval kell 08:00-15:00, pühapäeval tasuta. Selline nõue kehtib juba alates 01. jaanuarist 2013. Määruse § 8 lg 1 p-s 1 on toodud nädalapäevad. Pühapäev on nädala päev, millele eelneb laupäev ja järgneb esmaspäev, pühapäev on nädala seitsmes ja viimane päev. Riigipühad  ja riiklikud tähtpäevad on sätestatud Pühade ja tähtpäevade seaduses. Riigipühade loetelu on toodud ammendavalt seaduse §-s 2.  Riigipühadeks on 1. jaanuar - uusaasta, suur reede,  ülestõusmispühade 1. püha, 1. mai- kevadpüha, nelipühade 1. püha, 23. juuni- võidupüha, 24. juuni- jaanipäev, 20.august – taasiseseisvumispäev, 24. detsember – jõululaupäev, 25. detsember- esimene jõulupüha, 26. detsember – teine jõulupüha.  Seega ei saa pühapäeva mõistet samastada riigipühade mõistega. Juhul, kui riigipüha satub kalendris pühapäevale, siis parkimistasu ei pea maksma.  Arvestades määruse § 8 lg 1 p 1 sätestatut, on avaliku tasulise parkimisala kesklinna tsoonis parkimine tasuta pühapäeval.

AS Ühisteenused parkimiskontrolörid korraldava Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal järelevalvet parkimistasu maksmise üle ning koostavad viivistasu otsuseid parkimistasu maksmata jätmise korral. Parkimiskontrolörid on kohustatud järgima järelevalve korraldamisel määruse regulatsioone, sh määruse § 8 lg 1 p 1 sätestatut. Kui parkija jätab riigipühal, v.a juhul, kui riigipüha satub pühapäevale, parkimistasu maksmata, koostab parkimiskontrolör viivistasu otsuse määras 31 eurot.

 

Tasulise parkimise aeg ja hinnad

Parkimise tsoon

 Üks minut parkimist

Parkimise perioodipilet

Tasulise parkimise aeg

 KESKLINN

 0,025 eurot

  150 eurot

esmaspäevast reedeni kella 07:00-19:00  

 laupäeval kell 08:00-15:00         

 pühapäeval  tasuta

NB! Riigipühadel kehtib selle nädalapäeva tariif, millele riigipüha satub!

 SÜDALINN

 0,08 eurot

  250 eurot

   Ööpäevaringselt tasuline

 VANALINN

 0,10 eurot

  300 eurot

   Ööpäevaringselt tasuline

 PIRITA

 0,01 eurot

 

   15.mai -15.september

  kell 10:00-22:00

 Tasuta saavad Tallinna linna avalikul tasulisel parkimisalal parkida kaherattalised mootorrattad.

KESKLINN

Kesklinna parkimise tsoon on piiritletud Tallinna lahe, Kalasadama tänava, Põhja puiestee, Kotzebue tänava, Kopli tänava, Telliskivi tänava, raudtee, Filtri tee, Odra tänava, K. Türnpu tänava, J. Vilmsi tänava, Gonsiori tänava, Rohelise aasa, L. Koidula tänava, J. Poska tänava, Narva maantee, Bensiini tänava, Pikksilma tänava ja Tallinna lahega. 

Üks minut parkimist: 0,025 eurot
Parkimise perioodipilet: 150 eurot
Tasuline parkimine: esmaspäevast reedeni kell 07:00-19:00, laupäeval kella 08:00-15:00
Pühapäeval tasuta.

Riigipühadel kehtib selle nädalapäeva tariif, millele riigipüha satub!

SÜDALINN

Südalinna parkimise tsoon piirneb Vabaduse väljaku, Kaarli puiestee, Toompuiestee, Tõnismäe, Pärnu maantee, Liivalaia tänava, Pronksi tänava, Jõe tänava, Ahtri tänava, Mere puiestee, Viru väljaku, Pärnu maantee ja Vabaduse väljakuga ning asub Rannamäe tee 1 parkla piires.

Üks minut parkimist: 0,08 eurot
Parkimise perioodipilet: 250 eurot
Tasuline parkimine: 24h

VANALINN

Vanalinna  parkimise tsoon on piiritletud Toompuiestee, Kaarli puiestee, Vabaduse väljaku, Pärnu maantee, Viru väljaku, Mere puiestee, Rannamäe tee ja Toompuiesteega.

Üks minut parkimist: 0,10 eurot
Parkimise perioodipilet: 300 eurot
Tasuline parkimine: 24h
Parkimise piirangud vanalinnas

PIRITA
Pirita parkimise tsoon asub Merivälja tee 1c ja 1e parklate piires

Üks minut parkimist: 0,01 eurot
Tasuline parkimine: 15. mai - 15. september 10:00-22:00

Esimesed 15 minutit tasuta parkimist

Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil sõiduki esiklaasil nähtaval kohal fikseerinud, siis tekib parkimistasu maksmise kohustus 15 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest.

Parkimise algusaja märkimineAnaloog parkimiskell.jpg

Mootorsõiduki juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist. Esimese 15 minuti tasuta parkimisaja kasutamisel tuleb parkimise algusaeg tähistada. Selleks soovitame kasutada kahe osutiga parkimiskella või paberile kirjutatud kellaaega.

Kahe osutiga parkimiskellal tuleb parkimise algusaja märkimisel lähtuda mehhaanilise kella tööpõhimõtetest, s.t kellaaja lugemisel hinnatakse mõlema osuti asukohta. Tunniosuti tuleks asetada täistunnile ainult kindlat täistundi tähistades. Kella väike osuti tuleks parkimiskellal asetada eelneva ja järgneva tunni vahele samasuguses ulatuses kui on tunni raames liikunud minutiseier. Osutitega parkimiskellal ei saa kellaaja tähistamisel reeglina lähtuda digitaalse kella tööpõhimõtetest.

Enne sõiduki juurest lahkumist veenduge, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada teate sisu. Kui mootorsõiduki juht ei ole parkimise alustamisel parkimise algusaega teada andnud, tekib parkimistasu maksmise kohustus parkimise alustamise hetkest.


NB! 15 minutit tasuta parkimist kehtib vaid Tallinna tasulisel parkimisalal - EI KEHTI ERAPARKLATES!

Parkimise eest tasumise võimalused

Tallinna parklate asukohad (sh eraparklad)

Viimati muudetud: 15.05.2020