TEENINDAJAKAARDI AVALDUS

                                                                                                                       LISA 4

                       

KINNITATUD

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti

16.04.2018

käskkirjaga nr 1.1-1/16

LISA 4

                          TEENINDAJAKAARDI AVALDUS

 

 

TAOTLEJA NIMI:.............…………...................................................………………………….

TAOTLEJA ISIKUKOOD:...........................................................................................................

TELEFONINUMBER:…………………………………………………………………………

ELEKTRONPOSTI AADRESS:………………………...............................................................

POSTIAADRESS: ………………………………………………………………………….

                                         

 

SOOVIN TEENINDAJAKAARTI TÄHTAJATULT/TÄHTAJAGA.......................................

 

 

LISAN (KOOPIAD):

 

  1. 1.      juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse;
  2. 2.      isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto (mõõtmetega 40×50 mm);
  3. 3.      riigilõivu maksekorraldus.

 

 

 

PALUN VÄLJASTADA TEENINDAJAKAART ALATES………………………………..…..                                                                                                                              (kuupäev)

 

KINNITAN AVALDUSES ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST.

 

KUUPÄEV:

 

NIMI:

 

ALLKIRI:

 

 

 

 

 

Riigilõiv: 38 EUR

Riigilõivu saaja: Tallinna Linnakantselei

SEB Pank  -   konto:   EE311010220061053015;

Swedbank   -   konto:   EE532200221035708677;

Luminor Bank -  konto: EE481700017001237124;

LHV Pank  konto      EE437700771000968905

Viitenumber: 9284011270070003;

Selgitus: RIIGILÕIV,TEENINDAJAKAART, NIMI.

 

Viimati muudetud: 06.08.2018