1. klassi õppekoht

Olulised tähtajad 1. klassi astumisel:

 • 1 -15. märtsil saab esitada taotlusi septembris 1. klassi astuvale lapsele elukohajärgse kooli määramiseks Tallinna munitsipaalkoolis. Taotlus esitatakse eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis.
 • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
 • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
 • Alates 11. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.
 • Ülelinnalise vastuvõtuga koolid võtavad õpilasi vastu jaanuaris-veebruaris kooli vastuvõtukorra alusel.

KKK, kui laps läheb esimesse klassi

 

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Teade koolikohast loobumisest

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb Tallinna Haridusametit teavitada enne 1. maid. Kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul peale 23. juunit.

Teade 6-aastase lapse koolitulekust

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile 1. -15. märtsini elukohajärgse kooli määramise taotluse, lisades taotlusele lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

 • Vaata kaardilt elukohale lähemaid koole (ava kaart ja sisesta oma rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress).

  Taotluse saab esitada eKooli kaudu.

  Isikutuvastus

  Sisselogimiseks sobivad mobiil-ID; ID-kaart; pangalink, Smart-ID, salasõna

  Tulemus

  Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid määratud elukohajärgsest koolist. Kui esitad taotluse eKooli kaudu, saabub teade e-posti aadressile.

  • Elukohajärgse kooli määramisel arvestatakse esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove.
  • Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, arvestatakse isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

  Hiljemalt 10. juuniks tuleb vanemal koolikoht kinnitada või sellest loobuda. Kui saite teate eKooli kaudu, saab seda teha eKoolis, kui paberil, tuleb teavitada kooli. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Vanemal on õigus määratud koolikohast loobuda. Sel juhul tuleb lapsevanemal leida kool, kus on vaba koht. Koolid võivad peale 11. juunit vabade kohtade olemasolul õpilasi vastu võtta kooli vastuvõtu korra alusel.

  Informatsiooni saamiseks võib pöörduda Tallinna munitsipaalkoolide kuraatorite poole (vt kontaktid)

 • Osutajad   Osutamiskohad