10. - 12. klassi õppekoht

Kõikidel põhikooli lõpetanud õpilastel on õigus kandideerida soovitud gümnaasiumisse. Igal koolil on vastuvõtu tingimused ja kord, millega saab tutvuda kooli kodulehel.

Tallinna gümnaasiumite kontaktandmed ja informatsiooni avatavate 10. klasside või vabade kohtade olemasolu kohta (kui soovid kooli vahetada) leiad Tallinna Haridusameti teatmikust.

Kõikide Eesti gümnaasiumite info leiad Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS).

 

 • Vali sobiv kool. Tutvu kooli vastuvõtu infoga kooli kodulehel või pöördu otse kooli poole.

  Isikutuvastus

  Tulevane õpilane (või tema vanem) esitab koolile vastuvõtu avalduse.

  Vajalikud on veel:

  1. õpilase isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (kui seda ei ole, sünnitunnistus või tõend);
  2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või avaldus;
  3. ametlikult kinnitatud õpilase tervisekaardi väljavõte, kui see on olemas;
  4. gümnaasiumi koha taotlemisel ametlikult kinnitatud tulevase õpilase põhiharidust tõendava dokumendi ärakiri.

  Tulevane õppur või tema vanem ei pea isikut tõendavat dokumenti esitama juhul, kui taotlus on digitaalselt allkirjastatud.

  Lisateave: õpilase vastuvõtmise ja väljaarvamise kord (§3 - välismaal õppiv õpilane, §5 - koolide vahetamine).

  Kuhu avaldus esitada

  Esitage taotlus kooli kantseleisse

  Tulemus

  Kooli koht valitud koolis, kui on vabu kohti, ja vastuvõtutingimused on täidetud.

 • Osutajad   Osutamiskohad