Abielu lahutamine

 NB_et_05.03.PNG

Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikuohuga tuleb perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute teostamisel vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist.
Juhime tähelepanu, et seadus ei võimalda abielu lahutamise avaldust esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel.
Kohapeal on avalduse täitmise võimalused piiratud ning seetõttu palume avalduste esitamiseks pöörduda eeltäidetud avaldusega, mille vormi leiate sellelt lehelt.
Perekonnaseisuameti ruumides ON KOHUSTUS KANDA MASKE JA HOIDA DISTANTSI (2+2 reegel)!
NB! Asutusel on õigus mitte lubada hoonesse ilmsete haigustunnustega inimesi.

Perekonnaseisuasutuses lahutatakse abielu abikaasade ühise avalduse alusel juhul, kui mõlema abikaasa elukoht rahvastikuregistris on Eestis ja ei ole vaidlusi abielu lahutamise osas. Vara või lastega seotud vaidlused ei ole takistuseks perekonnaseisuasutuses abielu lahutamiseks.

Lahutamisega seotud vaidlus on see, kui üks abikaasadest soovib lahutada, aga teine ei soovi. Vara ja lastega seonduva saavad endised abikaasad lahendada peale lahutamist kohtus või notari juures.

Abielu lahutamise avaldus esitatakse isiklikult ühiselt perekonnaseisuasutuses, kus soovitakse abielu lahutada.

Kui üks abikaasa ei saa mõjuval põhjusel ühise avalduse esitamiseks perekonnaseisuasutusse tulla, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse. Konsulaarametnikud niisugust avaldust ei kinnita. Seega saab eraldi avalduse esitada ainult Eesti notari juures. Kui lahutamise avaldust soovitakse esitada vanglas, tuleb vanglasse kohale kutsuda notar, tegemist on notariaalselt tõestatud avaldusega ja vangladirektor seda kinnitada ei saa.

Lahutajatel peab olema Eesti elukoht kogu abielu lahutamise menetluse jooksul.

Enne abielulahutuse avalduse esitamist tuleb tasuda riigilõiv 50 eurot. Tasuda saab kohapeal pangakaardiga. Internetis makse tegemiseks vajutage nuppu "Vaata hinnakirju".

 • Millest alustada

  1. Tutvuge abielu lahutamise ühise avaldusega.
  2. Tulge abikaasaga üheaegselt Perekonnaseisuametisse (Pärnu mnt 67, Tallinn) abielulahutuse avalduse esitamiseks.
   Kui abielu on lahutatud välisriigis, siis abielulahutuse registreerimiseks Eestis kasutage meie teenust Isikuandmete muutmine ja täiendamine rahvastikuregistris .

  Abielu sõlmimist tõendavat dokumenti ei nõuta, kui abielu on registreeritud Eestis.

  Välisriigi dokument (nt välisriigis väljaantud abieludokument) peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

  Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

  Isikutuvastus

  Isikut tõendav dokument (pass, ID kaart), abielu sõlmimist tõendav dokument ja maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta.

  Kuhu avaldus esitada

  Täitke abikaasaga abielu lahutamise ühine avaldus. Esitage avaldus meie ametnikule, kes määrab abielu lahutamise aja, mis ei saa olla varem kui kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel avalduse esitamisest.

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  • E

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:30)

  • T

       (13:00 - 17:00)

  • K

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • R

   (09:00 - 13:00)

  Tasumine

  Riigilõivu 50.00 saab tasuda kohapeal internetipangas, pangakaardiga või eelnevalt Rahandusministeeriumi arvelduskontole. Maksan riigilõivu.

  Swedbank EE932200221023778606

  SEB pank EE891010220034796011

  Luminor Bank EE701700017001577198

  LHV Pank EE777700771003813400

  Viitenumber: 10294002000011

  Selgitus: RL abielulahutus ja lahutaja nimi

  Saaja: Rahandusministeerium

  Tulemus

  Määratud abielu lahutamise päeval tulge abikaasaga uuesti kohale. Teile esitatakse allkirjastamiseks lahutuskande eeltäidetud blankett, koostatakse abielulahutuse kanne ja väljastatakse abielulahutuse tõendid, kui Te seda soovite.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Täitke meilt saadud juhiseid soovitud tulemuse saamiseks. Kui Te abikaasaga vaidlete abielu lahutamise üle, siis perekonnaseisuasutus abielu ei lahuta, vaid seda teeb kohus.

  Kohus lahutab abielu juhul, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutamisega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama (puudub teise abikaasa nõusolek või ei ole elukoht Eestis). Lahutamise kohta Eesti kohtus saab infot Harju Maakohtust, aadressil Tallinn, Lubja 4, info: harjumk.info@kohus.ee või tel 620 0100.

 • Tallinna Perekonnaseisuamet

  Nimetus Ühik Hind empty
  Abielulahutuse läbiviimine - riigilõiv Kord 50.00 € Maksa
  Abielulahutuse tõend, elektrooniline - riigilõiv tk 5.00 €
  Abielulahutuse tõend, paberkandjal - riigilõiv tk 10.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad