Abielu lahutamine

  • Tallinna Perekonnaseisuamet

    Nimetus Ühik Hind empty
    Abielulahutuse läbiviimine - riigilõiv Kord 50.00 € Maksa
    Abielulahutuse tõend, elektrooniline - riigilõiv Tükk 5.00 €
    Abielulahutuse tõend, paberkandjal - riigilõiv Tükk 10.00 €
  • Osutajad   Osutamiskohad