Abielu registreerimine

  • Tallinna Perekonnaseisuamet

    Nimetus Ühik Hind empty
    Abielukande tegemine-riigilõiv Kord 30.00 € Maksa
  • Osutajad   Osutamiskohad