Andmete väljastamine rahvastikuregistrist

Rahvastikuregistri seaduse (RRS) § 71 lõike 1 kohaselt on füüsilisel ja juriidilisel isikul õigustatud huvi korral õigus juurdepääsuks rahvastikuregistri andmetele.

Õigustatud huviks saab pidada ennekõike järgmisi asjaolusid:

 1. kohtuvaidluses poole andmete teadasaamiseks;
 2. nõude esitamise staadiumis poole andmete teadasaamiseks;
 3. muu oluline põhjus.

Registriandmete väljastamise taotluse põhjendatust kontrollime igal üksikjuhul eraldi. Põhjendatuks ei loe me taotlusi, mis on esitatud statistilise töö eesmärgil, suguvõsauuringuks. Võimalusel edastame taotluse andmesubjektile nõusoleku saamiseks oma andmete väljastamiseks.

Registrist väljastatame üksnes ametlikke andmeid (RRS § 71 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed) ning üksnes selles ulatuses, mida on taotluses palutud.

Juhul, kui andmete saajaks on välisriigi juriidiline või füüsiline isik, peab andmete väljastamiseks andma nõusoleku Siseministeerium. Nõusoleku küsimise korraldame iseseisvalt.

 • Millest alustada

  1. Tutvuge taotluse vormiga, mille leiate siit ja täitke see.

  2. Tulge kohale aadressil Pärnu mnt 67, Tallinn.

  Isikutuvastus

  Võtke kaasa oma isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esitage meie ametnikule taotlus, millele peab olema lisatud dokument riigilõivu tasumise kohta.

  Tasumine

  Riigilõivu tasumine: 5 eurot iga isiku kohta, kelle andmeid taotletakse

  Makse saaja on Rahandusministeerium järgmistes pankades:

  SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

  Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

  Danske Bank EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)

  Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

  Viitenumber 10294002000011

  Selgitus: soovitava dokumendi nimetus ja avaldaja nimi, kui maksekorralduse teeb keegi teine.

  Tulemus

  Taotlus lahendatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Tulemuse saavutamiseks järgige meie soovitusi.

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  • E

   (08:15 - 18:00)     (14:00 - 18:00)

  • T

   (13:00 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 13:00)

  • Tallinna Perekonnaseisuamet

   Pärnu mnt 67