Archival query on the inventory data of buildings

 • City Archives

  Name Unit Price empty
  Arhiivipäringutele vastamine kiirkorras Kord 12.00 €
  Digikujutiste salvestamine andmekandjale Tükk 2.50 €
  Koopialehtede tembeldamine Tükk 0.10 €
  Paberkoopia, must-valge, arhivaalist A3 Lehekülg 0.80 €
  Paberkoopia, must-valge, arhivaalist A4 Lehekülg 0.60 €
  Paberkoopia, must-valge, raamatukogu tr. A3 Lehekülg 0.20 €
  Paberkoopia, värviline, arhivaalist A3 Lehekülg 3.00 €
  Paberkoopia, värviline, arhivaalist A4 Lehekülg 2.00 €
  Paberkoopia, värviline, raamatukogu trükis A3 Lehekülg 2.00 €
  Paberkoopia, värviline, raamatukogu trükis A4 Lehekülg 1.00 €
  Skaneerimine kuni 300 dpi, must-valge Lehekülg 0.40 €
  Maksa peale linnaarhiiviga kooskõlastamist - Pay
  Riigilõiv arhiiviteatise, arhivaali väljavõtte või ärakirja väljastamise eest Kord 15.00 € Pay
  Paberkoopia, must-valge, raamatukogu tr. A4 Lehekülg 0.15 €
  Skaneerimine üle 300 dpi või värviline Lehekülg 2.50 €
 • Providers   Service providing location