Linnaplaneerimise Ameti arhiiv

Hinne: 4 / 5

Arhiivimaterjalide kohta info saamiseks palun saatke e-kiri arhiiv863@tallinnlv.ee

 

 

 

Väljavõtete ja koopiate tegemine linnaplaneerimise ja ehituse arhiivist.
Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 03.02.2021 nr. 116 "Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine". Linnaplaneerimise Ameti arhiivis (Vabaduse väljak 7) säilitatakse järgmisi materjale:

 1. linna plaanid
 2. endiste kinnistute kaardid
 3. linna geoloogilised kaardid
 4. linna põhivõrgu materjalid
 5. geodeetilised uurimistööd
 6. planeeringute lähteülesanded
 7. üld-ja detailplaneeringud
 8. maadokumendid
 9. projekteerimistingimused
 10. ehitiste, rajatiste, tehnovõrkude projektid (ehitusload)
 11. teostusjoonised
 12. kasutusload (vastuvõtu aktid)
 • Arhiivimaterjalide kohta info saamiseks saatke e-kiri arhiiv863@tallinnlv.ee

  Head arhiivi külastajad!
  Enamik teid huvitavad materjalid on leitavad Tallinna planeeringute registrist. Palun vaadake täpsemat infot Planeeringute registri kohta. Planeeringute register sisaldab palju erinevaid jooniseid mis on kõigile nähtavad. Detail- ja üldplaneeringud leiate aadressilt tpr.tallinn.ee ning ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste menetlusinfot veebiaadressil ehitus.tallinn.ee ja sisuinfot riiklikust Ehitisregistrist (EHR) https://www.mkm.ee/et/ehitisregister.
  Tallinna ajaloolisi kaarte saab vaadata ka Tallinna kaardiarhiivist http://gis.tallinn.ee/kaardiarhiiv
  Kui registritest ei piisa, täida vorm, mille leiad jaotusest Vormid

  Kuhu avaldus esitada

  Saada avaldus e-posti aadressile arhiiv863@tallinnlv.ee

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Sinu kontaktaadressile saabub vastuskiri, mis kinnitab saadetud vormi kohalejõudmist.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  •  

    

    

 • Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  Nimetus Ühik Hind
  Arhiividokumendi skaneerimine, formaat A0 lk 4.00 €
  Arhiividokumendi skaneerimine, formaat A1 lk 3.00 €
  Arhiividokumendi skaneerimine, formaat A2 lk 2.20 €
  Arhiividokumendi skaneerimine, formaat A3 lk 0.80 €
  Arhiividokumendi skaneerimine, formaat A4 lk 0.40 €
  Arhiividokumendi skaneerimise teenused Lehekülg 0 €
  Arhiivifoto skaneerimine, 300 dpi lk 0.40 €
  Digitaalkujutisest must-valge väljatrükk, formaat A3 lk 0.80 €
  Digitaalkujutisest must-valge väljatrükk, formaat A4 lk 0.40 €
  Digitaalkujutisest värviline väljatrükk, formaat A3 lk 4.00 €
  Digitaalkujutisest värviline väljatrükk, formaat A4 lk 2.00 €
  Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A0 lk 4.00 €
  Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A1 lk 3.00 €
  Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A2 lk 2.20 €
  Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A3 lk 0.80 €
  Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A4 lk 0.19 €
  Must-valge koopia vanast arhiivi dokumendist, formaat A0 lk 6.00 €
  Must-valge koopia vanast arhiivi dokumendist, formaat A1 lk 5.00 €
  Must-valge koopia vanast arhiivi dokumendist, formaat A2 lk 4.00 €
  Must-valge koopia vanast arhiivi dokumendist, formaat A3 lk 0.80 €
  Must-valge koopia vanast arhiivi dokumendist, formaat A4 lk 0.40 €
  Vana arhiividokumendi skaneerimine, formaat A0 lk 6.00 €
  Vana arhiividokumendi skaneerimine, formaat A1 lk 5.00 €
  Vana arhiividokumendi skaneerimine, formaat A2 lk 4.00 €
  Vana arhiividokumendi skaneerimine, formaat A3 lk 0.80 €
  Vana arhiividokumendi skaneerimine, formaat A4 lk 0.40 €
  Värviline koopia arhiivi dokumendist, formaat A0 lk 16.00 €
  Värviline koopia arhiivi dokumendist, formaat A1 lk 9.00 €
  Värviline koopia arhiivi dokumendist, formaat A2 lk 6.00 €
  Värviline koopia arhiivi dokumendist, formaat A3 lk 4.00 €
  Värviline koopia arhiivi dokumendist, formaat A4 lk 2.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad