Arhiivipäring ehitise inventeerimisandmete kohta

 • Ärge makske enne, kui linnaarhiivi kantselei on Teid makstavast summast informeerinud!

  Tallinna Linnaarhiiv

  Nimetus Ühik Hind empty
  Tasuliste arhiiviteenuste eest maksmine - Maksa
  Riigilõiv arhiiviteatise, arhivaali väljavõtte või ärakirja väljastamise eest Kord 15.00 € Maksa
  InventPär-digitaalne tarbekoopia lk 0.40 €
  InventPär-paberkoopia arhivaalist lk 1.00 €
  InventPär-päringule vastamine kiirkorras krd 15.00 €
  InventPär-trükivaliteediga digikoopia lk 2.50 €
 • Osutajad   Osutamiskohad

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

Teenuse standard

 • Teenuse osutamise protsess:

  Avaldus esitatakse arvestuse ja kogumise sektori peaspetsialistile või arhivaarile.
  Protsessi kirjeldus