Authorisation of the use

You need to pay a state fee for the service. More specific requirements are under section ‘Legislation’.

When the building is in the final stages of construction and before it will be taken into use, the owner of the building has to apply for the authorisation of the use from the local administration. If the building is jointly owned by many persons, the application of the authorisation of the use must be submitted jointly. To execute necessary review activities the owner of the building informs the official of the construction supervision authority who recorded the commmencement of the construction works. The official will determine the authorities who will participate in the review of the building and they will check the conformity of the building and sign the building's review document, before issuing the right of use.

 • Where to start

  You can find additional information about submitting and processing authorisation for use applications and usage notifications here.

  What to do with the form

  Please submit your authorisation for use applications or usage notifications electronically via the state register of construction works www.ehr.ee.

  You can find information on using the state register of construction works from their website. There you can also find the customer support contacts.

  In the case of exceptional situations, if submitting via the state register of construction works is not possible, the Building Code allows for documents to be submitted in another way. In such a case, please submit the entire documentation on a digital medium (CD, memory stick) and add an explanation as to why submitting to the state register of construction works is not possible in this case.

  In an exceptional case, when submission via the state register of construction works is not possible, the documents can be submitted on a digital medium to the service hall desk number 23.

  Result

  The authorisation of the use is issued for the building, after which the building can be used for spedific purpose.

  City Planning Department

  • Official:

   Helvi Kork

  • Address:

   Vabaduse väljak 7

  • Telephone:

   6404749

  • E-mail:

   helvi.kork@tallinnlv.ee

  • Web address:

   look

  • Comment:

   Piirkond: Lasnamäe LO, Põhja-Tallinna LO, Kristiine LO, Kesklinna LO (järelevalve), tuba 221

  • Official:

   Heli Märtson

  • Telephone:

   6404721

  • E-mail:

   heli.martson@tallinnlv.ee

  • Web address:

   look

  • Comment:

   Piirkond: Nõmme LO, Kesklinna LO, tuba 221

  • Official:

   Liisi Pajuste

  • Telephone:

   6404747

  • E-mail:

   liisi.pajuste@tallinnlv.ee

  • Web address:

   look

  • Comment:

   Piirkond: Nõmme LO, Kesklinna LO, Pirita LO (järelevalve), tuba 221

  • Official:

   Sirje Viilu

  • Telephone:

   6404707

  • E-mail:

   sirje.viilu@tallinnlv.ee

  • Web address:

   look

  • Comment:

   Haabersti LO, Mustamäe LO, Kesklinna LO (järelevalve), tuba 221

  • M

   (14:00 - 18:00)

  • Th

   (9:00 - 12:00)

 • City Planning Department

  Name Unit Price empty
  Tasuliste teenuste eest maksmine - Pay
  Riigilõiv - ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise või väikeehitise kastusloa taotluse läbivaatamise eest (Riigilõivuseadus § 330 lg 4) Kord 8.00 €
  Riigilõiv - ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise osaliseks lammutamiseks (Riigilõivuseadus § 330 lg 3) Kord 9.00 €
  Riigilõiv - ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise püstitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks (Riigilõivuseadus § 330 lg 1) Kord 64.00 €
  Riigilõiv - ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba üksikelamu,suvila,aiamaja või taluhoone püstitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks (Riigilõivuseadus § 330 lg 2) Kord 32.00 €
  Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine ( Riigilõivuseadus §331) Kord 60.00 €
  Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseaduse § 331) Kord 30.00 €
  Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseaduse §331) Kord 60.00 €
  Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §331) Kord 30.00 €
  Riigi eriplaneeringu alusel ehitatava ehitise kasutusloa laotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §215) Kord 60.00 €
  Riigilõiv- avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus § 215) Kord 60.00 €
  Riigilõiv - eelnevalt nimetamata ehitiste kastusloa taotluse läbivaatamise eest (Riigilõivuseadus § 330 lg 5) Kord 64.00 €
 • Providers   Service providing location