Auto- ja motoringid

Huvikoolide õppetegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud õppekava. Auto- ja motoringid kuuluvad tehnika õppekava valdkonda.

Motoringis õpetatakse mootorratta juhtimist ning omandatakse elementaarsed sõiduoskused. Autoringis õpitakse sõiduauto juhtimist, auto valitsemise oskust ja gabariitide tunnetamist nii edaspidi kui tagurpidi liikumisel, samuti auto valitsemist libedal teel. Treeningsõite tehakse õppeplatsil.

Tallinna munitsipaalhuvikoolides kehtib kaks hinnakirja:
1. Tallinna linna ja Tallinna lepinguliste omavalitsusüksuste õpilastele;
2. õpilastele, kelle elukohajärgne omavalitsus ei ole Tallinna linna lepinguline partner.

Tallinna linnaga huvihariduse toetamise lepingu sõlminud omavalitsused leiad siit.

 • Millest alustada

  Täpsema info pakutavate auto- ja motohuviringide ning vabade kohtade olemasolu kohta leiad vastava huvikooli kodulehelt.

  Kuhu avaldus esitada

  Huviringi registreerimine toimub läbi soovitud kooli. Tallinna munitsipaalhuvikoolide asukohad leiad haridusameti andmebaasist.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Sind nõustab Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Andres Vakra, tel 6404977, Andres.Vakra@tallinnlv.ee
 • Tallinna Huvikeskus Kullo

  Nimetus Ühik Hind
  Autoring 1 tundi nädalas Kuu 41.00 €
  Autoring 2 tundi nädalas (sõiduõpetus+liikluõpetus) Kuu 42.00 €
  Motoring 4 tundi nädals Kuu 40.00 €

  Tallinna Kopli Noortemaja

  Nimetus Ühik Hind
  Tehnika ja tööõpetus 6 tundi nädalas Kuu 22.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad