Avalike mänguväljakute rajamine

Uute mänguväljakute planeerimine ja rajamine. Uute mänguväljakute rajamine ja planeerimine toimub vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele "Avalike mänguväljakute tegevuskava Tallinnas 2011-2016" ning Euroopa Liidu standarditele EVS-EN 1176:2008 ja EVS-EN 1177:2008. Olemasolevate avalike mänguväljakute asukohad

  • Tallinna Keskkonnaamet

    Kontaktandmed

    Osutamiskohad

  • Osutajad   Osutamiskohad