Maksuvõla puudumise tõend

Lugupeetud maksuvõla puudumise tõendi taotleja.
 
Juhime Teie tähelepanu muudatustele tõendite väljastamises ja tõendite sisus!
 
Vastavalt Tallinna Ettevõtlusameti ning Maksu- ja Tolliameti (MTA) vahel sõlmitud halduslepingule on kohalikest maksudest müügimaksu ja reklaamimaksu osas maksuhalduriteks nii MTA kui ka Tallinna Ettevõtlusamet. Sellest tulenevalt väljastab võlgnevuste kohta infot MTA, esitades maksuvõlgnevuse puudumise tõendi taotlejale vastava info oma maksuvõlgade puudumise tõendis või maksuvõlgade tõendis.
 
Teiste Tallinna linnas kehtivate kohalike maksude kohta tõendeid väljastab Tallinna Transpordiamet.
  • Millest alustada

    Alates 21.12.2015 on hankijatel võimalik vastavalt riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktile 4 teha taotlejate ja pakkujate osas x-tee päringuid Tallinna Transpordiameti hallatavasse Tallinna teede ja tänavate sulgemise maksu andmebaasi.

    Seni oli hankijatel võimalik teha päringuid vaid Maksu- ja Tolliametist riiklike maksude, sotsiaalkindlustuse maksete ning Tallinna reklaami- ja müügimaksu tasumise kohta. Nüüdsest on andmebaasi päringutega kaetud kõik Tallinna linnas kehtestatud kohalikud maksud. See tähendab, et Tallinnas registreeritud ettevõtjatel ei ole enam tarvis maksuvõlgade puudumise tõendeid esitada, kuna hankija saab vastavad andmed riigihangete registri kaudu ise pärida.

    Andmed on kättesaadavad alates seisuga 30.11.2015. Hankija saab teha päringu konkreetse hanke töölehel Teabevahetus, valides Päringud välisregistritesse.

    Avaliku päringut maksuvõla puudumise kohta saab teha isiku- või registrikoodi alusel aadressil: https://opinfo.tallinn.ee/maksuvolglaste_otsing?m=117 .

  • Osutajad   Osutamiskohad