Tervishoiu - ja veterinaarjäätmete kogumine

Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond annab konsultatsiooni tervishoiu- ja veterinaarjäätmete käitluse küsimustes, ja aitab probleemide lahendamisel jäätmete liigiti kogumise korraldamisega tervishoiu - ja veterinaarasutustes ning teistes kohtades, kus tekivad tervishoiu - ja veterinaarjäätmed.

Tervishoiu- ja veterinaarjäätmete hulka kuuluvad tervishoiu- ja veterinaarasutustes tekkinud jäätmed, kodus ja kontorites tekkinud ravimite jäägid, aegunud ravimid, kasutatud süstlad jm nakkusohtlikud jäätmed.

Tallinna Strateegiakeskuse spetsialist aitab teil lahendust leida ka juhul, kui te hakate tervishoiu- ja veterinaarjäätmete kogumise ja töötlemisega tegelema pealinna territooriumil, otsite lähimat võimalikku vastuvõtupunkti või kavandate ettevõtte / asutuse jäätmehooldust.

Kodumajapidamises, kontorites ja mujal tekkinud tervishoiu- ja veterinaarjäätmete tuleb üle anda piiratud kogustes Tallinna jäätmejaamades või kogumisringide ajal jäätmekäitlejale. Asutused ja ettevõtjad peavad andma oma tervishoiu- ja veterinaarjäätmed nõuetele vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele.

  • Kirjeldage kavandatud tegevust või probleemi e-kirjas.

    Isikutuvastus

    Ära unusta lisada kontaktinfot ja oma nime.

    Kuhu avaldus esitada

    Saada e-posti aadressil jaatmed@tallinnlv.ee.