Arhivaalide konserveerimine

Linnaarhiivi osutatava konserveerimis- ja restaureerimisteenuse raames taastatakse ja korrastatakse tellimustööna erinevaid paberobjekte (käsikirju, trükiseid, graafikat, raamatute sisuplokke, maakaarte jm) ning nahk- ja paberköiteid (albumeid, raamatuid jm). Hinna arvestamise aluseks on töö teostamiseks vajalike töötundide arv, millele lisandub materjalikulu.

  • Millest alustada

    Lepi e-maili või telefoni teel aeg kokku ja tule konserveerimist vajava objektiga linnaarhiivi (Tolli tn 6, Tallinn) kohale. Kontaktandmed: Sille Feldberg, säilitussektori peaspetsialist, tel. 645 7414, e-mail sille.feldberg@tallinnlv.ee

  • Tallinna Linnaarhiiv

    Nimetus Ühik Hind
    Arhivaali konserveerimine tund 9.00 €
  • Osutajad   Osutamiskohad