Construction permit

 • City Planning Department

  Name Unit Price empty
  Aadressandmete korrastamise toetus Tükk
  Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine Kord 250.00 €
  Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseaduse § 331) Kord 30.00 €
  Ehitise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine Kord 30.00 €
  Riigi eriplaneeringu alusel ehitatava ehitise ehitusloa laotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §215) Kord 250.00 €
  Riigilõiv- avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus § 214) Kord 250.00 €
  Riigilõiv - Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §331) Kord 150.00 €
  Riigilõiv - Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §331) Kord 30.00 €
  Riigilõiv - Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §331) Kord 250.00 €
  Riigilõiv - mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §331) Kord 30.00 €
  Riigilõiv - Raudteerajatiste, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- ja puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseaduse § 331) Kord 30.00 €
  Riigilõiv - Raudteerajatiste, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- ja puhkerajatise ning erirajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseaduse § 331) Kord 30.00 €
  Tasuliste teenuste eest maksmine - Pay
  Riigilõiv - kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamise eest (Riigilõivuseadus § 329) Kord 32.00 €
  Riigilõiv ehitise lammutamiseks, üksikelamu, korteri, suvila, aiamaja või taluhoone rekonstrueerimiseks või laiendamiseks (Riigilõivuseadus § 328 lg 3) Kord 32.00 €
  Riigilõiv ehitise püstitamise,rekontrueerimise või laiendamise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest (Riigilõivus. §328 lg1), hinnale lisandub 0,35 € iga ehitatava m2 kohta arvutatuna ehitusprojekti suletud netopinnast Kord 130.00 €
  Riigilõiv Projektitingimuste taotluse läbivaatamine( Riigilõiv §331) Kord 25.00 €
  Riigilõiv ehitusloa läbivaatamise eest üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks (Riigilõivuseadus § 328 lg 2) Kord 64.00 €
 • Providers   Service providing location