Raieluba

Hinne: 1.1 / 5

Linnahaljastuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb kõrghaljastust hooldada ja vajadusel haiged, kuivanud ja kujunduslikult mittesobivad puud maha võtta. Tallinna Keskkonna- ja kommunaalamet menetleb kinnistuomanikelt laekunud raie- või hoolduslõikusloa taotlusi ja väljastab vastavad load.

 • Raieloa taotlemiseks sisene infosüsteemi https://taotlen.tallinn.ee/raieload ja hoolduslõikusloa taotlemiseks https://taotlen.tallinn.ee/hooldusloikusluba

  Isikutuvastus

  Isikutuvastamiseks vajad ID kaarti või mobiil-ID-d.

  Tulemus

  Väljastatakse luba või keeldutakse kirjalikult. Kõik raieload ja hoolduslõikusload kajastuvad raielubade andmebaasis.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Osutajad   Osutamiskohad