Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitamine

Hinne: 5 / 5

Detailplaneeringu algatajate nõustamine, detailplaneeringute algatamise taotluste vastuvõtmine, detailplaneeringute koostamine ja menetlemine

 • Täida ja allkirjasta detailplaneeringu algatamisettepanek
  Algatamisettepanekut saab esitada ka elektrooniliselt, selleks mine Planeeringute registri avalehele. Täiendav info Planeeringute registri kohta.

  Isikutuvastus

  Logida infosüsteemi ID-kaardiga või kasutajatunnuse abil. Täiendav Info: Registrisse sisenemine ja kasutajarollide muutmine.

  Avalduse registreerimine

  Süsteem registreerib avalduse.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Taotluse esitamisele järgneb taotluse menetlemine. Ametnik võtab taotluse esitajaga ühendust.

  Tulemus

  Amet edastab algatamisettepaneku koos lisadega vastava linnaosa vanemale ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile (vajadusel ka teistele asutustele ja isikutele) arvamuse avaldamiseks. Amet analüüsib ja hindab saadud arvamusi ning eskiislahendust ühe kuu jooksul ning teavitab taotlejat ettepaneku menetlusse võtmisest.
 • Osutajad   Osutamiskohad