Detailplaneeringule ettepaneku/vastuväite esitamine

Teenus kirjeldab võimalusi kuidas detailplaneeringutele ettepanekuid/vastuväiteid esitada.

 • Millest alustada

  Minna Planeeringute registri avalehele. Palun tutvuge ka juhendiga: Ettepaneku / vastuväite esitamine

  Isikutuvastus

  Logida infosüsteemi ID-kaardiga või kasutajatunnuse abil. Täiendav info: Registrisse sisenemine ja kasutajarollide muutmine

  Kuhu avaldus esitada

  Valida Info/teenus -- Avalik väljapanek. Vajutada nuppu "Ettepanek/vastuväide". Täita kõik nõutud väljad. Kohustusliku info sisestamist kontrollib esitamisel süsteem automaatselt ning teavitab taotlejat puuduvatest andmetest. Ettepaneku/vastuväite esitamise käigus on võimalik lisada jooniseid, faile, illustratsioone.

  Avalduse registreerimine

  Ettepanek/vastuväide registreeritakse Planeringute registris ning suunatakse automaatselt menetlusele.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Ettepaneku/vastuväite tegijale vastatakse vastavalt kehtivale korrale.

  Tulemus

  Ettepanek/vastuväide on elektrooniliselt esitatud ning menetlusse suunatud.

 • Osutajad   Osutamiskohad