Ees- ja perekonnanime muutmine

Hinne: 3.3 / 5

Soovitame perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute teostamisel vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist. Avaldused palume edastada perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee .


Uut eesnime, perekonnanime või nii ees- kui perekonnanime võivad taotleda Eesti kodanikud ja Eestis elamisloa alusel viibivad kodakondsuseta inimesed. Teise riigi kodanikud peavad nime vahetamiseks pöörduma kodakondsusriigi (saatkonna) poole.

Menetlus saab alguse avalduse esitamisest ja riigilõivu tasumisest.

Vastavalt Nimeseadusele on määratletud isiku soovil uue perekonnanime taotlemise põhjused (§ 17¹) ja isiku soovil uue eesnime taotlemise põhjused (§ 19).

Kui soovitakse vabalt valitud ees – ja/ või perekonnanime, siis peab taotluses põhjendama:

 • miks olemasolev ees – ja/ või perekonnanimi edasi kandmiseks ei sobi;
 • miks ei soovita suguvõsas esinevaid nimesid uueks perekonnanimeks ja võimaluse korral nimetada suguvõsanimed;
 • millisest allikast on leitud uus ees – ja/ või perekonnanimi;
 • millest on ajendatud uue ees – ja/ või perekonnanime valik jms nimemuutmise lahendamiseks oluline info.

Vajadusel tuleb lisaks esitada:

 • avaldaja sünnidokument;
 • avaldaja perekonnaseisu tõendav dokument;
 • avaldaja alaealiste laste sündi tõendavad dokumendid;
 • kui soovitakse kanda suguvõsa perekonnanime, siis seda nime tõendavad perekonnaseisudokumendid.

Kui perekonnaseisusündmused on toimunud välisriigis, siis neid tõendavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles. Kui dokumendid on tõlgitud, peab tõlge olema vandetõlgi tehtud või notariaalselt kinnitatud. Välisriigi dokument peab olema vajadusel legaliseeritud või kinnitatud apostillega, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Dokumentide esitamist ei nõuta, kui vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Alaealisele uue nime andmine

Alaealisel on nimemuutmiseks vajalik mõlema hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek.

Nõusoleku andmiseks on järgmised võimalused:

 • kohapeal;
 • saata digiallkirjastatult;
 • saata notariaalselt kinnitatult.

Nimeseaduse § 4 lg 5 alusel on ametnikul kohustus selgitada välja lapse nõusolek või arvamus.

Laps saab oma arvamust avaldada perekonnaseisuasutuses kohapeal.

Kui üks vanem ei teosta oma hooldusõigust, võib teine vanem taotleda kohtult endale hooldusõiguse üleandmist. Samuti on vanemal õigus taotleda kohtult otsustusõiguse üleandmist nime muutmiseks.

 • Täitke avalduse arvutis täidetav vorm Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avaldus .

  Avaldus täitke eesti keeles.

  Peale täitmist salvestage avaldus faili.

  Digitaalallkirjastage avalduse fail.

  Kuhu avaldus esitada

  Saatke avaldus digiallkirjastatult e-posti teel aadressile: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

  Tasumine

  Riigilõivu saab tasuda:

  tasumiseks kasutage pangalingi nuppu, mille leiate jaotusest Vaata hinnakirju.

  või

  Riigilõivu saab tasuda Rahandusministeeriumi a/a-le:

  Swedbank

  EE932200221023778606

  SEB pank

  EE891010220034796011

  Luminor Bank

  EE701700017001577198

  LHV Pank

  EE777700771003813400

  Viitenumber

  10294002000011

  Selgitus

  RL nime muutmine ja nimi

  Saaja

  Rahandusministeerium

  Kuna lõiv on ette nähtud taotluse läbivaatamise eest, siis uue nime andmisest keeldumise korral seda ei tagastata.

  Tulemus

  Uue nime andmine on tähtajatu toiming. Menetluse aeg sõltub konkreetsetest asjaoludest.

  Uue nime andmise otsus

  Nime muutmise otsustab taotluse esitamise põhjusest olenevalt kas siseministri poolt volitatud Siseministeeriumi ametnik või Tallinna Perekonnaseisuameti ametnik. Nimemuudatuse teeb rahvastikuregistris Tallinna Perekonnaseisuameti ametnik, kes väljastab avaldajale nimemuutmise otsuse. Otsus väljastatakse allkirja vastu.

  Otsuse kättesaamiseks on järgmised võimalused:

  • saame väljastada otsuse kohapeal;
  • väljastame kirjaliku volituse alusel volitatule;
  • saadame otsuse ametiabi korras Eesti saatkonda.

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  • E

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:30)

  • T

   (13:00 - 17:00)

  • K

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • R

   (09:00 - 13:00)

 • Tallinna Perekonnaseisuamet

  Nimetus Ühik Hind empty
  Uue isikunime taotluse läbivaatus - riigilõiv Kord 100.00 € Maksa
 • Osutajad   Osutamiskohad