Eestkoste seadmise nõustamine

Eestkoste seatakse täisealise piiratud teovõimega isiku varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitseks. Eestkoste seadmise otsustab kohus isiku enda, tema vanema, abikaasa või täisealise lapse või valla- või linnavalitsuse avalduse alusel.

 • Millest alustada

  Pöördu eestkostet vajava isiku elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna töötaja poole.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Linnaosavalitsus juhendab eestkoste seadmiseks vajalike dokumentide vormistamisel. Kui eestkostet vajaval isikul ei ole vanemaid, abikaasat või täisealisi lapsi või need isikud ei ole võimelised kohtule avaldust esitama, koostab ja esitab avalduse kohtule linnaosavalitsus.

 • Osutajad   Osutamiskohad