Eestkostjaks saamine

Eestkoste seatakse lapse üle, kelle vanemad ei kaitse lapse seaduslikke õigusi ja huve. Eestkoste seadmist korraldab lapse rahvastikuregistri järgse elukoha linnaosa valitsus. Linnaosa valitsus selgitab välja eestkostjaks sobiva isiku ja tema nõusoleku saada eestkostjaks. Linnaosa valitsus küsib ja arvestab eestkoste seadmisel lapse ning teiste seotud osapoolte arvamust.

Kui avalduse kohtule lapse üle eestkoste seadmiseks on teinud huvitatud isik, kogub ja esitab linnaosa valitsus kohtu korraldusel eestkoste seadmiseks vajalikud andmed ja annab kohtule kohtu ettepanekul oma arvamuse.

 • Millest alustada

  Pöördu elukohajärgse sotsaiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja poole. Esitada tuleb lapse avaldusega dokumendid, mis tõestavad eestkoste seadmise vajalikkust ning dokumendid eestkostja tervisliku seisundi ja sissetulekute kohta.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Linnaosa valitsus esitab kohtule koos eestkostja ja lapse avaldusega dokumendid.

 • Osutajad   Osutamiskohad