Ehitamise alustamise teatise registreerimine

Enne ehitamisega alustamist kirjaliku teatise esitamine

  • Millest alustada

    Vastavalt ehitusseadustiku lisale 1 tuleb ehitamise alustamise teatis esitada vaid ehitiste kohta, mille puhul on nõutav ehitusloa taotlemine. Ehitamise alustamise teatis tuleb esitada minimaalselt kolm tööpäeva enne ehitustööde algust.

    Kui ehitise kohta on registreeritud ehitusteatis (või on ehitisregistris märge „Ehitusloa taotlus (loetud teavitatuks)“), ei ole ehitamise alustamise teatise esitamine vajalik!

    Isikutuvastus

    Isikutuvastus toimub digitaalselt ID-kaardi alusel.

    Kuhu avaldus esitada

    Ehitamise alustamise teatise esitamiseks tuleb ID-kaardiga sisse logida ehitisregistrisse (www.ehr.ee), valida „Esita taotlus või teatis“ -> „Ehitamise alustamise teatis“ ning täita digitaalne ankeet. Dokumendiga peavad kindlasti olema seotud järgnevad isikud: teataja, ehitaja ja omanikujärelevalve teostaja. Juhime tähelepanu ka sellele, et ühe teatisega saab siduda mitu ehitist, mille ehitamist sama projekti raames alustatakse.

    Tallinna Linnaplaneerimise Amet

    • E

      (14:00 - 17:00)

    • N

      (9:00 - 12:00)

    Tulemus

    Ehitustööde registreerimisel määrab ehitusjärelevalve ametnik ehitise korralised ülevaatused ja väljastab ehituslehe.

  • Osutajad   Osutamiskohad