Ehitise uurimise luba

Mälestistel ja muinsuskaitsealal paiknevatel ehitistel uuringute teostamiseks loa väljastamine

Tööde teostamiseks muinsuskaitsealal või mälestisel või selle kaitsevööndis on vaja saada vastav luba Muinsuskaitseameti halduspartnerilt, antud juhul TLPA muinsuskaitse osakonnast Raekoja plats 12.

Loa väljastamise eelduseks on varem kooskõlastatud projektdokumentatsioon.

Loa vorm on leitav https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load

Tööde luba võib taotleda mälestise omanik või valdaja.

 

Loa taotlused jagunevad suuremahuliste ja väiksemahuliste tööde loaks. Suuremahuliste tööde loa taotluse (digi)allkirjastab ka järelvalve tegija.

 • Millest alustada

  Loa saamiseks on vajalik Muinsuskaitseseaduse §70 nimetatud pädevustunnistus ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnaga kooskõlastatud uurimistööde programm.
  Tutvu loa vormiga, mille leiad käesoleva lehekülje parempoolsest osast jaotusest "Vormid".

  Loa taotlus mälestiste või muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste uurimiseks

  Loa taotlus kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks

  Loa taotlus kinnismäletisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal konserveerimiseks, restaureerimiseks ja/või ehitamiseks

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Loa väljastamine või sellest keeldumine otsustatakse kahe nädala jooksul

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • Ametnik:

   Henry Kuningas

  • Telefon:

   6457187

  • E-post:

   henry.kuningas@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Konsulteerib Tallinna vanalinnas asuvate ehitiste osas.

  • Ametnik:

   Eero Kangor

  • Telefon:

   6457189

  • E-post:

   eero.kangor@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Uurimise load vallasmälestistele ja pühakodadele

  • Ametnik:

   Boris Dubovik

  • Telefon:

   6457176

  • E-post:

   boris.dubovik@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Konsulteerib äärelinnades asuvate kultuurimälestiste (kinnisasjad, ehitised) küsimustes.

  • Ametnik:

   Diana Haapsal

  • Telefon:

   6457175

  • E-post:

   diana.haapsal@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Konsulteerib äärelinnade, kalmistute, militaar- ja tööstusobjektide osas.

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad