Ehitise uurimise luba

Mälestistel ja muinsuskaitsealal paiknevatel ehitistel uuringute teostamiseks loa väljastamine

Tööde teostamiseks muinsuskaitsealal või mälestisel või selle kaitsevööndis on vaja saada vastav luba Muinsuskaitseameti halduspartnerilt, antud juhul TLPA muinsuskaitse osakonnast Raekoja plats 12.

Loa väljastamise eelduseks on varem kooskõlastatud projektdokumentatsioon.

Loa vorm on leitav https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load (Uuringuteatise vorm)

Tööde luba võib taotleda mälestise omanik või valdaja.

 

Loa taotlused jagunevad suuremahuliste ja väiksemahuliste tööde loaks. Suuremahuliste tööde loa taotluse (digi)allkirjastab ka järelvalve tegija.

 • Millest alustada

  Loa saamiseks on vajalik Muinsuskaitseseaduse §70 nimetatud pädevustunnistus ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnaga kooskõlastatud uurimistööde programm.

  Vormid leiab siit: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load (Uuringuteatise vorm)

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Loa väljastamine või sellest keeldumine otsustatakse kahe nädala jooksul

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • Ametnik:

   Diana Haapsal

  • Telefon:

   6457175

  • E-post:

   diana.haapsal@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Väljaspool vanalinna asuvate mälestiste (militaar-, tööstusobjektid ja kalmistud) uuringuload

  • Ametnik:

   Eero Kangor

  • Telefon:

   6457189

  • E-post:

   eero.kangor@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Mälestisena kaitse alla võetud pühakodade uuringuload

  • Ametnik:

   Henry Kuningas

  • Telefon:

   6457187

  • E-post:

   henry.kuningas@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Tallinna vanalinnas asuvate ehitiste uuringuload

  • Ametnik:

   Kirsi-Merilin Luik

  • Telefon:

   6457174

  • E-post:

   kirsi-merilin.luik@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Väljaspool vanalinna asuvate mälestiste (elamud avalikud hooned) uuringuload

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad