Ehitusobjekti jäätmekava kooskõlastamine

Jäätmekava erandkorras muutmine ehk kooskõlastatud ehitusprojekti jäätmekava muudatuste kinnitamine. Ehitusobjekti ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kava (jäätmekava) on ehitusprojekti osa.

 • Ehitusobjekti jäätmekava sisu muutmiseks kasutage kooskõlastatud ehitusprojektis toodud andmeid. Tallinna linna veebilehel www.tallinn.ee/ehitusjaatmed on jäätmekava näidised ja spetsialistide soovitused.

  Isikutuvastus

  Jäätmekava allkirjastab allkirjaõigust omav isik ehk ehitusloa omanik või tema poolt volitatud isik.

  Kuhu avaldus esitada

  Kehtiv jäätmekava koopia ja digitaalselt allkirjastatud muudetud jäätmekava esitatakse teenuse osutaja e-posti aadressile: jaatmed@tallinnlv.ee.

  Tulemus

  Kinnitatud jäätmekava esitatakse taotlejale tagasi e-posti teel.

  Tallinna Strateegiakeskus

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Ehitusobjekti jäätmekava sisu muutmiseks kasutage kooskõlastatud ehitusprojektis toodud andmeid. Tallinna linna veebilihel www.tallinn.ee/ehitusjaatmed on jäätmekava näidised ja spetsialistide soovitused.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita muudetud jäätmekava kaks eksemplarid teenuse osutajale Tallinna Ettevõtlusameti spetsialistile aadressil Kaarli pst 1 (IV korrus, tuba 438).

  Tallinna Strateegiakeskus

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

  Tulemus

  Jäätmekava on kinnitatud ja täitmiseks kohustuslik.

 • Osutajad   Osutamiskohad