Elaniku parkimistasu soodustus

Hinne: 1.6 / 5

Avalikul tasulisel parkimisalal elavad inimesed saavad taotleda parkimistasu maksusoodustust. Ühe rahvastikuregistrisse elukohaks kantud aadressi kohta antakse Tallinna elanikule maksusoodustus ühe B‑kategooria sõiduauto või neljarattalise AM-kategooria mootorsõiduki parkimiseks tema elukohale vastavas parkimistsoonis. Soodustus kehtib 12 kuud.

Isik, kellele on antud elaniku maksusoodustus sõiduki parkimiseks, saab alates 2. aprillist 2022 iseteenindusportaalis www.parkimine.ee ise muuta sõiduki registreerimisnumbrit, mille parkimiseks tasulisel parkimisalal on antud maksusoodustus ning kasutada maksusoodustus teise sõiduki parkimiseks.

Sõiduki registreerimisnumbri muutmiseks toimi iseteenindusportaalis järgmiselt:

Sõiduki registreerimisnumbri muutmiseks iseteenindusportaalis kuvatakse elaniku maksusoodustuse andmete juures „Muuda sõidukit“ nuppu, millel klõpsates avaneb sõiduki numbri muutmise väli, kuhu sisestatakse uus sõiduki registreerimisnumber. Peale sõiduki registreerimisnumbri muutmist antakse muutmise kohta teade „Andmed muudetud“. Sõiduki registreerimisnumbrit on võimalik muuta üks kord 24 tunni jooksul. Sõiduki registreerimisnumbri muutmisel tehakse päring Transpordiameti liiklusregistrisse, tuvastamaks, kas isik on antud sõiduki omanik, kasutaja või vastutav kasutaja. Kui isik ei ole sõiduki registreerimistunnistusele kantud omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana, siis kuvatakse vastav teavitus ning sõiduki registreerimisnumbrit muuta ei saa. Kui elanik üritab uuesti vähem kui 24h möödudes sõiduki registreerimisnumbrit muuta, siis kuvatakse veateade.

Elaniku parkimisluba saab taotleda Tallinna elanik:

 • kelle elukoht taotlemise hetkel ja vähemalt kaks kuud enne seda asub rahvastikuregistri andmetel tasulise parkimisala piires ja
 • kelle nimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana.

  Elaniku maksusoodustust ei saa inimesed, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hoones, mille püstitamiseks on saadud ehitusluba pärast 1. jaanuari 2022.

 

 • Sisenege koduleheküljele aadressil https://www.parkimine.ee/iseteenindus.

  Sõiduki registreerimisnumbri muutmiseks iseteenindusportaalis kuvatakse elaniku maksusoodustuse andmete juures „Muuda sõidukit“ nuppu, millel klõpsates avaneb sõiduki numbri muutmise väli, kuhu sisestatakse uus sõiduki registreerimisnumber. Peale sõiduki registreerimisnumbri muutmist antakse muutmise kohta teade „Andmed muudetud“. Sõiduki registreerimisnumbrit on võimalik muuta üks kord 24 tunni jooksul. Sõiduki registreerimisnumbri muutmisel tehakse päring Transpordiameti liiklusregistrisse, tuvastamaks, kas isik on antud sõiduki omanik, kasutaja või vastutav kasutaja. Kui isik ei ole sõiduki registreerimistunnistusele kantud omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana, siis kuvatakse vastav teavitus ning sõiduki registreerimisnumbrit muuta ei saa. Kui elanik üritab uuesti vähem kui 24h möödudes sõiduki registreerimisnumbrit muuta, siis kuvatakse veateade.

   

   

  Isikutuvastus

  Tuvastage oma isik. 

  Maksusoodustuse taotlejale kuvatakse tema elukoht vastavalt Rahvastikuregistri andmetele ja taotlemise tingimused. Sisestage auto registreerimise märk, millele soodustust soovite ja esitage taotlus.

   

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  1. Esitatud taotlus vaadatakse ametniku poolt läbi 7 päeva jooksul.
  2. Ametnik saadab vastuse e-mailiga. Taotlus kas rahuldatakse või lükatakse tagasi.
  3. Elaniku aastakaardi eest tasumise tähtaeg on 10 päeva peale taotluse rahuldamist Tallinna Transpordiameti poolt.
  4. Tähtpäevaks maksmata jätmise korral tunnistatakse taotlus kehtetuks.

  Tasumine

  1.Taotluse rahuldamisel sisenege veel kord koduleheküljele aadressil http://www.parkimine.ee/ ja tasuge parkimismaksu soodustuse eest.
  2. Maksusoodustuse eest maksmiseks klõpsake mõnele "Minu parkimisload" lehel alloleva Internetipanga või maksekorralduse nupule.
  3. Sooritage makse taotletud elaniku maksusoodustuse eest.
  4. Parkimisõigus hakkab kehtima kohe pärast pangalingi kaudu tasumist.
  5. NB! Peale pangalingi makse sooritamist klõpsake seal kindlasti nuppu "Tagasi kaupmehe juurde" - siis saate lõpliku kinnituse oma parkimisõiguse aktiveerimise kohta.
  6.NB! Ülekandega tasumise puhul hakkab parkimisõigus kehtima järgmisel tööpäeval peale makse sooritamist, millest täiendavalt teatakse Teile emaili teel.
  7.Kasutaja saab maksta nende soodustuste eest, mis ei ole veel tasutud.

  Tulemus

  1. Aadressil http://www.parkimine.ee/ saab kodanik näha nimekirja oma parkimismaksu soodustustest.
  2. Kasutaja näeb kõiki oma parkimissoodustusi ja detailset informatsiooni nende kohta.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Helista numbril 640 4456

   

 • Tallinna Transpordiamet

  Nimetus Ühik Hind
  Elaniku parkimismaksu soodustus aastaks Aasta 120.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad