Elektroonika ja mudelismi ringid

Huvikoolide õppetegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud õppekava. Elektroonika ja mudelismi ringid kuuluvad tehnika õppekava valdkonda.

Elektroonika ja mudelismiringide eesmärk on tehnilise mõtlemise arendamine, erinevate materjalide ja nende töötlemise tehnoloogiate tutvustamine, mudelite ehitamine ja mudelivõistlustel esinemine. Huviringides kasutatakse muuhulgas 3D-printerit, CNC-freespinki, laserlõikepinki, erialast tarkvara jms.

Tallinna munitsipaalhuvikoolides kehtib kaks hinnakirja:
1. Tallinna linna ja Tallinna lepinguliste omavalitsusüksuste õpilastele;
2. õpilastele, kelle elukohajärgne omavalitsus ei ole Tallinna linna lepinguline partner.

Tallinna linnaga huvihariduse toetamise lepingu sõlminud omavalitsused leiad siit.

 • Millest alustada

  Täpsema info pakutavate elektroonika ja mudelismi huviringide ning vabade kohtade olemasolu kohta leiad vastava huvikooli kodulehelt.

  Kuhu avaldus esitada

  Huviringi registreerimine toimub läbi soovitud kooli. Tallinna munitsipaalhuvikoolide asukohad leiad haridusameti andmebaasist.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Sind nõustab Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Andres Vakra, tel 6404977, Andres.Vakra@tallinnlv.ee
 • Mustamäe Laste Loomingu Maja

  Nimetus Ühik Hind
  Tehnika- ja mudelite valmistamise ring, 4 tundi nädalas kuu 20.00 €

  Tallinna Huvikeskus Kullo

  Nimetus Ühik Hind
  Õppekavaväline tegevus tehnikakursus 6 tundi nädalas nädal 4.00 €
  Elektroonika ja robootika, 6 tundi nädalas kuu 33.00 €
  Elektroonika ja robootika, 6 tundi nädalas (mitte lepingulise KOV õpilane) kuu 96.00 €
  Laevamudelism, 6 tundi nädalas kuu 33.00 €
  Lennumudelism, 6 tundi nädalas kuu 33.00 €
  Makettide ja mudelite meisterdamise ring, 6 tundi nädalas kuu 33.00 €
  Meisterdamine ja laevamudelism, 6 tundi nädalas kuu 33.00 €
  Robotiehitus, 4 tundi nädalas kuu 29.00 €
  Robotiehitus, 6 tundi nädalas kuu 33.00 €
  Tehnikaring 2 tundi nädalas Kuu 25.00 €
  Tehnikaring, 4 tundi nädalas kuu 29.00 €

  Tallinna Kanutiaia Huvikool

  Nimetus Ühik Hind
  Automudeliring 4 tundi nädalas Kuu 20.00 €
  Automudeliring 6t nädalas Kuu 22.00 €
  Helidisain 4 tundi nädalas Kuu 20.00 €
  Helidisain 6 tundi nädalas Kuu 22.00 €
  Robootika ring 2 tundi nädalas Kuu 18.00 €
  Robootika ring 4 tundi nädalas Kuu 22.00 €

  Tallinna Nõmme Huvikool

  Nimetus Ühik Hind
  Automudelismiring, 6 tundi nädalas kuu 28.00 €
  Lennumudelismiring, 6 tundi nädalas kuu 31.00 €
  Raadiospordi ring, 4 tundi nädalas kuu 25.00 €
  Robootika ring, 6 tundi nädalas kuu 28.00 €
  Tehnikaring, 6 tundi nädalas kuu 28.00 €

  Tallinna Tondiraba Huvikool

  Nimetus Ühik Hind
  Automudelism 4 tundi nädalas Kuu 25.00 €
  Automudelism 6 tundi nädalas Kuu 30.00 €
  Helitehnika alused 4 tundi nädalas Kuu 20.00 €
  Helitehnika alused, 6 tundi nädalas kuu 25.00 €
  Kosmoseklubi 4 tundi nädalas Kuu 20.00 €
  Kosmoseklubi 6 tundi nädalas Kuu 25.00 €
  Laevamudelism 4 tundi nädalas Kuu 25.00 €
  Laevamudelism 6 tundi nädalas Kuu 30.00 €
  Lego, 2 tundi nädalas kuu 20.00 €
  Legokonstrueerimine ja robootika 4 tundi nädalas Kuu 30.00 €
  Legokonstrueerimine ja robootika 6 tundi nädalas Kuu 35.00 €
  Mobiiläppi tegemine 4 tundi nädalas Kuu 30.00 €
  Mobiiläppi tegemine 6 tundi nädalas Kuu 35.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad