Ellusuunamise toetus

Määratakse lastekodust, eestkostelt või perekonnas hooldamiselt iseseisvasse ellu astujatele. Toetuse suurus on 320 eurot ja seda võib maksta osade kaupa 6 kuu jooksul.

 • Millest alustada

  Kirjuta avaldus.

  Isikutuvastus

  Võta kaasa isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita avaldus elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad