Elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku õigustatud nõudmisel

Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikuohuga tuleb vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist.
Kohapeal on avalduse täitmise võimalused piiratud ning seetõttu palume avalduste esitamiseks pöörduda eeltäidetud avaldusega, mille vormi leiate sellelt lehelt.
Ametiruumides ON KOHUSTUS KANDA MASKE JA HOIDA DISTANTSI (2+2 reegel)!
NB! Asutusel on õigus mitte lubada hoonesse ilmsete haigustunnustega inimesi.

Ruumi omanik (koos kaas- või ühisomanikega) võib taotleda isikute aadresside muutmist rahvastikuregistris, kui neil isikutel puudub sellele omanikule kuuluvas ruumis elamise õigus ja nad on sealt elamast lahkunud.

Ruumi omanik saab ise teha päringu e-rahvastikuregistrisse www.rahvastikuregister.ee talle kuulva ruumi elanike kohta: Elukoht -> Minu ruumi elanikud ja aadressi lõpetamine.

 • Alates 18.08.2020 saab omaniku õigustatud nõudmise avaldust esitada rahvastikuregistri iseteenindusportaalis rahvastikuregister.ee .

  Teenuse osutamine toimub e-rahvastikuregistri kasutustingimuste kohaselt.

  Teenus kasutab kinnisasja omanike andmete tuvastamiseks kinnistusraamatu päringut.

  Teenus annab võimaluse küsida ruumi kaasomanikult või tema esindajalt nõusolekut isiku aadressi lõpetamiseks e-teenuse vahendusel.

  Teenus ei võimalda esitada e-avaldust omaniku abikaasa, alaealiste laste või kaasomanike elukoha aadressi lõpetamiseks.

  Isikutuvastus

  Teie isik tuvastatakse riigiportaali sisse logimisel.

  Kuhu avaldus esitada

  Kui avaldus on täidetud ja kõigi täisealiste osaliste poolt digitaalalkirjastatud, siis läheb see automaatselt ruumi aadressi järgse linnaosa ametniku "töölauale".

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Esitatud tõendi tellimust näeb e-rahvastikuregistri „Töölaud“ vaates „Minu avaldused“
  plokis.

  Detailne tellimuse ülevaade kuvatakse vastavale tõendi tellimuse avaldusele vajutades.

  Tulemus

  Teie taotluse rahuldame, kui need isikud ei tõesta kuu aja jooksul peale teate edastamist või Ametlikes Teadaannetes avaldamist dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Soovitud tulemuse saamiseks järgige juhiseid.

  E-rahvastikuregistri tehniline kasutajatugi töötab tööpäeviti vahemikus 8.15 – 17.00 telefonil 612 4444 või e-posti aadressil abi@rahvastikuregister.ee.

 • Kirjutage elukoha aadressi järgse linnaosa valitsuse rahvastikuregistri osakonnale avaldus (näidisvorm lisa 7 pdf).

  Kuhu avaldus esitada

  Saatke avaldus teenuse osutaja e-posti aadressile

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Avalduse kättesaamise kohta teadet ei tule.

  Teavitame Teid avalduse läbivaatamise tulemusest kirjalikult.

  Tulemus

  Teie taotluse rahuldame, kui need isikud ei tõesta kuu aja jooksul peale teate edastamist või Ametlikes Teadaannetes avaldamist dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Soovitud tulemuse saavutamiseks järgige meie soovitusi.

 • 1. Tutvuge avaldusega (näidisvorm lisa 7 pdf).2. Tulege kohale teenuse osutaja, linnaosa valitsuse rahvastikuregistri osakonda.

  Isikutuvastus

  Kaasa võtke isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esitage avaldus ametnikule või klienditeenindajale.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Tulemus

  Teie taotluse rahuldame, kui need isikud ei tõesta kuu aja jooksul peale teate edastamist või Ametlikes Teadaannetes avaldamist dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Soovitud tulemuse saavutamiseks järgige meie soovitusi.

 • Kirjutage teenuse osutajale, linnaosa valitsuse rahvastikuregistri osakonnale avaldus (näidisvorm lisa 7 pdf).

  Isikutuvastus

  Lisage taotlusele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

  Kuhu avaldus esitada

  Saatke avaldus teenuse osutajale.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Avalduse kättesaamise kohta teadet ei tule. Teavitame Teid avalduse läbivaatamise tulemusest kirjalikult

  Tulemus

  Teie taotluse rahuldame, kui need isikud ei tõesta kuu aja jooksul peale teate edastamist või Ametlikes Teadaannetes avaldamist dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Soovitud tulemuse saavutamiseks järgige meie soovitusi

 • Osutajad   Osutamiskohad

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

Teenuse standard

 • Teenuse osutamise protsess:

  Teenuse osutamise protsessi joonis