Ema-lapse turvakodu

Ema-lapse turvakodu teenuse eesmärk on tagada turvaline keskkond naistele, eelkõige emale lastega (edaspidi ema), kes kogetud füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla või muu erakorralise asjaolu tõttu vajavad ajutist eluaset ja abi igapäevaelu korraldamiseks.

Teenus sisaldab:

 1. sotsiaalnõustamist;
 2. tuge igapäevaelu kohustustega toimetulemisel;
 3. toimetulekuoskuste arendamist;
 4. juhendamist laste toetamiseks õppetöös ja vaba aja sisustamisel.

Ema on teenusel oma hoolekandeosakonna teadmisel. Ilma hoolekandeosakonna teadmata teenusele asunud kliendist teavitab teenuseosutaja hoolekandeosakonda hiljemalt järgmisel tööpäeval. Teenusele asunud emast, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud muu kohaliku omavalitsuse üksus peale Tallinna linna, teavitab teenuseosutaja ema elukohajärgset linna- või vallavalitsust hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Teenus on ööpäevaringne. Ema ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu. Ema võib viibida teenusel kuni muule eluaset andvale teenusele asumiseni või iseseisva toimetulekuvõime taastumise või tekkimiseni.

 • Millest alustada

  Ema on teenusel elukohajärgse linnaosvalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna teadmisel. Ilma sotsiaalhoolekandeosakonna teadmata teenusele asunud kliendist teavitab teenuseosutaja sotsiaalhoolekandeosakonda hiljemalt järgmisel tööpäeval. Teenusele asunud emast, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud muu kohaliku omavalitsuse üksus peale Tallinna linna, teavitab teenuseosutaja ema elukohajärgset linna- või vallavalitsust hiljemalt järgmisel tööpäeval.

  Tulemus

  Ema ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu. Ema võib viibida teenusel kuni muule eluaset andvale teenusele asumiseni või iseseisva toimetulekuvõime taastumise või tekkimiseni. Teenus on ööpäevaringne.