Energiatoetus

Hinne: 2.7 / 5

Energiatoetus on energiahinnatõusust tingitud toetus, väikese ja keskmise sissetulekuga peredele, millega kompenseeritakse osaliselt elektri, gaasi ja kaugkütte kulud.  

Väikese ja keskmise sissetulekuga on inimene või pere, kelle keskmine sissetulek perioodil, mille eest toetust taotletakse, on:

 •                  1126 eurot kuus pere ainsale või esimesele liikmele,  
 •                   igale vähemalt 14-aastasele 50% sellest (so 563 eur) ja  
 •                   igale alla 14-aastasele sellest 30% (338 eur). 

Näiteks kahest täiskasvanust koosneva leibkonna toetuse saamise piir on 1689 eurot ning kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega pere toetuse saamise piir on 2365 eurot. 

Seda, kas kvalifitseerud toetusele, saad kontrollida rahandusministeeriumi loodud veebikalkulaatorist https://www.arvutus.ee/

Tallinnas avanes energiatoetuse taotlemise võimalus 17. jaanuaril. Alates 3. jaanuarist on tallinlastele avatud energiatoetuse infotelefon 600 6300 (Telefon on avatud E 8.15 - 17.45; T - N 8.15 - 16.45 ja R 8.15 - 15.45).

Toetuse periood on 2021. aasta september kuni 2022. aasta aprill (kaasa arvatud). Taotlusi on võimalik esitada kuni 12. juunini. Inimene valib ise, mitme kuu eest korraga toetust taotleb. Soovitame esitada energiatoetuse taotluse mitme kuu peale kokku, et toetussumma ulatuks vähemalt 10 euroni kuna sellest väiksemat toetust ei määrata.

Kui suur on energiakulude kompensatsioon ühes kuus?  

Hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinna osast, mis ületab: 

 •                elektri puhul 120 eurot/MWh (12 s/kWh); 
 •                gaasi puhul 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh); 
 •               kaugkütte puhul 78 eurot/MWh (7,8 s/kWh).  

Minimaalne toetussumma on 10 eurot, alla selle toetust ei maksta. Sellisel juhul võib olla mõistlik kokku koguda mitme kuu kuludokumendid ja esitada nende osas ühine taotlus.  

Maksimumsumma on 500 eurot ühes kuus kõikide energiakulu arvete peale kokku (nii elektri, gaasi kui kaugkütte peale kokku).  

Loe lisaks rahandusministeeriumi kodulehelt eesti keeles, vene keeles

 

 • Kontaktide vähendamiseks seoses COVID-19 olukorraga soovitame esitada taotlus e-keskkonnas (taotlen.tallinn.ee) mitme kuu eest korraga. 

  Need, kes e-keskkonnas taotlemisega toime ei tule, võiks esmalt paluda lähedaste abi ja kui ka see ei ole võimalik, tuleb registreerida endale telefoni teel aeg selle linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnas, kelle territooriumil inimene rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlemise hetkel elab. Eelregistreerimise süsteem aitab vältida rahvamasside kogunemist ja hoida inimeste tervist. Sotsiaalhoolekande osakonda tulles võib juba eelnevalt ära täita energiatoetuse taotluse vormi.

  Isikutuvastus

  Isiku tuvastamine toimub e-keskkonda sisenemisel.

  Avalduse registreerimine

  Palume teil kontrollida oma arveid ja vaadata, kas seal on kulud kajastatud nii nagu toetuse taotlemisel ette nähtud.

  Milliseid dokumente tuleb  esitada

  1. Need kuludokumendid, mille osalist kompenseerimist soovitakse ja kust on näha energiatarbimise kohta:

  • elektri puhul tarbitud energia kogus kilo- või megavatt-tundides ja elektrikulu kokku (eurodes). Lisaks, kui arve väljastaja on korteriühistu, peab olema selge millised kulud (nt küte, vee soojendamine) toimivad elektri baasil;
  • gaasi puhul tarbitud gaasi kogus kilo- või megavatt-tundides või kuupmeetrites ja gaasikulu kokku (eurodes). Lisaks, kui arve väljastaja on korteriühistu, peab olema selge millised kulud (nt küte, vee soojendamine) toimivad gaasi baasil;
  • kaugkütte puhul, kui taotleja elab konkurentsiameti poolt kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas kaugkütte kulud kokku (eurodes) ning kaugkütet pakkuva ettevõtte nimi ja võrgupiirkond (nt Adven Eesti AS,Põhja-Tallinna võrgupiirkond). Lisaks, kui arve väljastaja on korteriühistu, peab olema selge millised kulud (nt küte, vee soojendamine) toimivad kaugkütte baasil;
  • kaugkütte puhul, kui taotleja ei ela konkurentsiameti poolt kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas kaugkütte kulud kokku (eurodes) ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021.a. jaanuaris. Lisaks peab olema selge millised kulud (nt küte, vee soojendamine) toimivad kaugkütte baasil.

  NB! Kui eluasemekulude arve väljastaja on korteriühistu, ei ole vaja olemasolevaid arveid ringi teha, vaid korteriühistu peab väljastama arve lisa või tõendi, millel on vajalik info olemas (sh võib arve lisa või tõend olla koostatud nii, et see kehtib terve perioodi kohta).

  2. Juhul, kui rahvastikuregistrijärgne elukoht ei lange kokku tegeliku elukohaga ja tegelik elukoht ei ole pere omandis (ehk kinnistusregistrist kontrollitav), tuleb kulude osaliseks kompenseerimiseks esitada ka eluruumi kasutamise alus (leping, kasutusõigus vms). 

  3. Juhul, kui makstakse elatist või täitemenetlusi, tuleb taotlejal esitada selle kohta tõendid (näiteks pangakonto väljavõte, kuid kui sealt nt elatise ealtise kohtainfo välja ei tule, käsikirjaline allkirjastatud tõend elatise maksmisekohta).  

   

  Tulemus

  Kui kaua läheb aega, et toetus kätte saada

  Taotluse läbivaatamiseks kulub kuni 35 tööpäeva. Kui kõik dokumendid on korras, makstakse toetussumma välja järgneva 7 tööpäeva jooksul. Kui taotleja peab esitama täiendavaid andmeid, antakse talle selleks aega 5 tööpäeva.  
   

 • Osutajad   Osutamiskohad