Esimese haiguspäeva toetus

Tallinna linn hakkab alates 25. märtsist haiguslehele jäänud tallinlastele maksma toetust esimese haiguspäeva eest, et julgustada haigestunud inimesi võtma haiguslehte juba esimeste haigustunnuste ilmnemisel.

 

Toetust makstakse ka tagasiulatuvalt alates 25. märtsist väljastatud haiguslehe alusel. Toetuse saamiseks peab inimene olema registreeritud Tallinna elanikuks.Taotlus esitatakse peale haiguslehe lõppemist ja haigusraha väljamaksmist.

Toetuse saamise tingimustele vastavad järgmistel põhjustel väljastatud haiguslehed:

Haigestumine Haiguslehel olev põhjuse nr on 1
Karrantiin Haiguslehel olev põhjuse nr on 10
Haigestumine või vigastus raseduse ajal Haiguslehel olev põhjuse nr on 19

https://www.haigekassa.ee/inimesele/haigekassa-huvitised/haigushuvitis-alates-010121

Tallinn hüvitab esimese haiguspäeva eest 30 eurot

Arvestades kõrget nakatumisriski, palutakse kasutada e-teenindust, aga kui see ei ole võimalik, saab taotluse esitada ka elukohajärgse linnaosa valitsuse teenindussaalis.

 • Millest alustada

  Haigestumise korral pöördu perearsti poole, kes avab haiguslehe. Tööandja esitab haigekassale vajalikud andmed ning kinnitab haiguslehe.

  Esita taotlus linna e-teeninduses 24 tundi pärast seda kui haigusleht on haigekassa poolt lõpetatud ja haigekassa on teostanud väljamakse. Haigekassa märgib haigusraha makstuks järgmise tööpäeva jooksul peale väljamakse jõudmist panka. Sellest tulenevalt kulub andmete jõudmiseks Tallinna linna e-teeninduse keskkonda 24 tundi.

  Süsteem kontrollib taotleja elukoha andmeid rahvastikuregistrist ja töövõimetuslehe andmeid haigekassa infosüsteemist ning seejärel maksab linn hüvitise välja.

  E-keskkonda saab siseneda riigi autentimisteenuse kaudu: ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID ja EU eID-ga.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus: