Esimesse klassi mineva lapse toetus (ranitsatoetus)

Hinne: 4 / 5

Ühekordne toetus lapsele, kes läheb Tallinna linnas esimesse klassi ning kelle enda ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas.

E-taotluse koolitoetuse saamiseks saab esitada Tallinna Iseteeninduskeskkonnas alates 13. septembrist kuni 30. novembrini.

Toetuse saamise tingimused:

 • lapse elukoht on Tallinna linn
 • laps alustab esimest korda põhihariduse omandamist
 • laps on kantud Tallinnas tegutseva kooli õpilaste nimekirja
 • lapse ühe vanema elukoht on katkematult Tallinna linn vähemalt lapse põhihariduse omandamise alustamise kalendriaasta 1. jaanuarist
 • lapsega ühel aadressil elav vanem on esitatud taotluse

Maksmine

Toetust (320 eurot) hakatakse välja maksma ühekordse maksena 30 päeva jooksul taotluse
esitamisest.

Teavet esitatud taotluste kohta saate näha veebilehel https://taotlen.tallinn.ee/minu_taotlused (minu andmed - taotletud toetused)

 

 • Sisene Tallinna e-teenindusse https://taotlen.tallinn.ee/koolitoetus ja esita taotlus. E-teenuse kaudu taotluse esitamise eeldus on see, et rahvastikuregistri andmed vastavad toetuse saamise tingimustele.

  Isikutuvastus

  Isiku tuvastamine toimub ID-kaardi või mobiil ID-ga.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Jälgige portaalis teenuse täitmise kulgu. Avaldus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Avaldus on edastatud ja registreeritud.

  Tulemus

  Toetus makstakse ühekordse maksena.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad