Esmakordselt kooli mineva lapse toetus (koolitoetus)

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlusi võetakse vastu 3 kuu jooksul alates õppeaasta algusest (septembris, oktoobris ja novembris). Informatsiooni esitatud taotluste kohta saate näha https://taotlen.tallinn.ee/minu_taotlused (minu andmed - taotletud toetused)

E-taotlusi saab esitada Tallinna Iseteeninduskeskkonnas alates 12. septembrist.
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli ja on kantud õpilaste nimekirja.


Toetus (320 eurot) makstakse kahes osas: 50% lapse kooliminekul ja 50% juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on katkematult rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud, elavad ühel aadressil ja laps õpib Tallinna koolis. Kui kõik teie andmed (konto nr, nimi) on samad, siis teise osa saamiseks uut taotlust ei pea esitama.

 • Sisene Tallinna e-teenindusse http://taotlen.tallinn.ee ja esita taotlus. Avalduse esitamiseks e-teenuse kaudu on eelduseks see, et rahvastikuregistri andmed vastavad toetuse saamise tingimustele.

  Isikutuvastus

  Isiku tuvastamine toimub ID-kaardi või mobiil ID-ga.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Jälgige portaalis teenuse täitmise kulgu. Avaldus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Avaldus on edastatud ja registreeritud.

  Tulemus

  Toetus makstakse kahes osas.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Kirjuta avaldus, mille leiad siit

  Kuhu avaldus esitada

  Esita avaldus elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad