Keskkonnakaitsealaste nõuete seadmine ehitusprojektidele ja planeeringutele

Planeeringutele ja ehitusprojektidele keskkonnakaitseliste nõuete seadmine. Planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamine ja seatud tingimuste järelevalve. Ehitiste vastuvõtmine.

  • Millest alustada

    Digiallkirjastatud digitaalsed ehitusprojekti või planeeringu materjalid palume saata Tallinna Keskkonna- ja kommunaalameti üldmeilile kommunaal@tallinnlv.ee, jäätmealaste nõuete seadmiseks palume saata dokumendid Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna meilile jaatmed@tallinnlv.ee.

    Paberil ehitusprojekte ja planeeringuid ametid vastu ei võta.

    Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  • Osutajad   Osutamiskohad