Euroopa Liidu kodanikule tähtajalise elamisõiguse andmine

Isikukoodi ja 5-aastase tähtajalise elamisõiguse andmine kauemaks kui 3 kuud Eestisse elama asuvale Euroopa Liidu kodanikule kui ta registreerib oma elukoha aadressi rahvastikuregistris

 • Millest alustada

  1. Tutvuge vormidega elukohateade (pdf ) ja taotlus isikukoodi saamiseks (pdf) vormiga ning elukohateate tätmise juhendiga.
  2. Tulege kohale Teile lähimal või sobival teenuse osutaja aadressil.

  Isikutuvastus

  Võtke kaasa kehtiv reisidokument (pass, ID-kaart). Kui Teiega koos elab alaealisi lapsi või eeskostetavaid, siis ka nende esindusõigust tõendav dokument (n Eestis legaalne sünnitunnistus).

  Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

  Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

  Kuhu avaldus esitada

  Esitage täidetud vormid koos vajalike lisadega meie ametnikule.

  Tulemus

  Teile tehakse Eesti isikukood. Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisega omandate Eesti Vabariigis tähtajalise elamisõiguse 5. aastaks. Peale elukoha registreerimist peate 1 kuu jooksul pöörduma Kodakondsus-ja Migratsiooniameti büroosse, kus Teile vormistakse tähtajalist elamisõigust tõendav dokument- isikutunnistus (ID-kaart). Täiendav info Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljel

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Soovitud tulemuse saamiseks järgige meie antud juhiseid.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad