Fassaadid korda toetus

Meetme eelarve 2019. aastal on 250 000 eurot.

Sellest toetusteks eraldatud 43 410,99 eurot, menetluses taotlustega broneeritud 20 080,40 eurot, vabu vahendeid 186 508,61 eurot.

 

(Esitatud 9 taotlust, millest 5 välja makstud, 1 menetluses ja 3 tagasi lükatud)

 

Korteriühistutele renoveerimistoetuse andmist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 müürus nr 21 "Korteriühistutele toetusete andmise kord". Määruse teksti leiad Riigi Teatajast: siit

Renoveerimistoetuse eesmärk on toetada korterelamute renoveerimist, sealhulgas suurendada nende energiatõhusust ja parandada korterelamute välisilmet.

Renoveerimistoetust on võimalik taotleda, kui taotleja on korterelamu energiatõhususe suurendamise eesmärgil teinud korterelamu fassadi, katuse või tehnosüsteemideümberehitustöid ning pärast tööde tegemist on esitanud kasutusteatise või väljastatud kasutusluba. Renoveerimistoetuse taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul kasutusteatise esitamisest või kasutusloa väljastamisest.

Renoveerimistoetuse ülemmäär on kuni 10 % ehitustööde maksumusest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot korterelamu kohta. Lisaks on võimalik taotleda 3000 eurot renoveerimise käigus seinamaalingu (supergraafika) loomise eest, kui selle kavnadi on kooskõlastanud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjon. Renoveerimistoetust antakse korterelamutele, mis on ehitatud ja kasutusele võetud enne 1993. aastat.

 

 

Tallinna linnavaraamet Ametnik: Lya Kalpus

Aadress: Vabaduse väljak 10

Telefon: 640 4296

 

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimuste ja taotlusele esitatavate nõuetega. Taotlus tuleb esitada Tallinna Linnavaraametile. Taotluse täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteem (TTR)

  Tutvu kasutajajuhendiga taotlejale, mille leiab siit.

  Isikutuvastus

  VOLIKIRI, kui taotluse esitab volitatud isik (näidis)

  Taotlus esitatakse äriregistri B-kaardil fikseeritud esindusõiguse nõudeid järgides.

  Tulemus

  Otsus toetuse andmise kohta tehakse 10 päeva jooksul pärast andmete kontrollimist.

  Toetus kantakse üle 21 päeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest tingimusel, et eelarves on vahendid olemas.

  Tallinna Linnavaraamet

  • Ametnik:

   Lya Kalpus

  • Aadress:

   Vabaduse väljak 10

  • Telefon:

   6404296

  • E-post:

   lya.kalpus@tallinnlv.ee

  • Kommentaar:

   Infosaali number 640 4431

  • Ametnik:

   Ene Kull

  • Aadress:

   Vabaduse väljak 10

  • Telefon:

   6404522

  • E-post:

   ene.kull@tallinnlv.ee

  • Kommentaar:

   Infosaali number 640 4431

 • Osutajad   Osutamiskohad

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

Teenuse standard

 • Teenuse osutamise protsess:


  Hoovid korda protsessi joonis