Fassaadid korda toetus

2021. aastal on Tallinna linnas tegutseval korteriühistul võimalik taotleda linnalt toetust korterelamu energiatõhususe suurendamiseks vajalike ehitustööde tegemiseks kuni 10 % ehitustööde lepingu maksumusest.

2021. aastal on Fassaadid korda toetuse eelarve 300 000€

Sellest toetusteks eraldatud 271 440,61€, menetluses taotlustega broneeritud 28 499,00€, vabu vahendeid 60,39€. Taotlusi võetakse vastu aastaringselt kuni meetme eelarve lõppemiseni.

(Esitatud 21 taotlust, millest 18 välja makstud, 2 menetluses ja 1 tagasi lükatud)

Korteriühistutele renoveerimistoetuse andmist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2021 määrus nr 3 "Korteriühistutele toetusete andmise kord". Määruse teksti leiad Riigi Teatajast: siit

Renoveerimistoetuse eesmärk on toetada korterelamute renoveerimist, sealhulgas suurendada nende energiatõhusust ja parandada korterelamute välisilmet.

Renoveerimistoetust on võimalik taotleda, kui taotleja on korterelamu energiatõhususe suurendamise eesmärgil teinud korterelamu fassadi, katuse või tehnosüsteemideümberehitustöid ning pärast tööde tegemist on esitanud kasutusteatise või väljastatud kasutusluba. Renoveerimistoetuse taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul kasutusteatise esitamisest või kasutusloa väljastamisest.

 

 

Renoveerimistoetuse ülemmäär on kuni 10 % ehitustööde maksumusest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot korterelamu kohta. Lisaks on võimalik taotleda 3000 eurot renoveerimise käigus seinamaalingu (supergraafika) loomise eest, kui selle kavnadi on kooskõlastanud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjon. Renoveerimistoetust antakse korterelamutele, mis on ehitatud ja kasutusele võetud enne 1993. aastat.

 

Tallinna linnavaraamet Ametnik: Lya Kalpus

Aadress: Vabaduse väljak 10

Telefon: 640 4296

 

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimuste ja taotlusele esitatavate nõuetega, mille leiab siit.

  Taotlus tuleb esitada Tallinna Linnavaraametile. Taotluse täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteem (TTR). Vali tegevustoetuste hulgast grupp "Korteriühistud" ja valdkond Fassaadid korda.

  Tutvu kasutajajuhendiga taotlejale, mille leiab siit.

  Eelarve kasutusjuhend, mille leiad siit.

  Isikutuvastus

  VOLITUS, kui taotluse esitab volitatud isik (kasutusjuhend).

  VOLIKIRI on vajalik koostada ainult siis, kui juriidilist isikut esindavad mitu juhatuse liiget koos. Volikirja näidis

  Taotlus esitatakse äriregistri B-kaardil fikseeritud esindusõiguse nõudeid järgides.

  Tulemus

  Otsus toetuse andmise kohta tehakse 10 päeva jooksul pärast andmete kontrollimist.

  Toetus kantakse üle 21 päeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest tingimusel, et eelarves on vahendid olemas.

  Tallinna Linnavaraamet

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

Teenuse standard

 • Teenuse osutamise protsess:


  Hoovid korda protsessi joonis